Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Programm LIFE elu kaitseks

ELi programmi LIFE raames rahastatakse sadu projekte, et kaitsta looduslikke elupaiku ja suurendada keskkonnaalast teadlikkust.

Euroopa Liit eraldab oma programmi LIFE raames rahalisi vahendeid keskkonna- ja looduskaitseprojektidele. Programm loodi 1992. aastal, et rahastada programme ELis ning mõnes kandidaat- ja naaberriigis.

Programmi neljanda etapi ehk ajavahemikku 2007–2013 hõlmava LIFE+ eelarve on 2143 miljonit eurot. Vähemalt pool sellest tuleb kulutada looduse ja bioloogilise mitmekesisusega seotud projektidele. Ülejäänud raha eraldataksekeskkonnapoliitika projektidele ning keskkonnaalase teadlikkuse suurendamisele.

Looduse ja bioloogilise mitmekesisusega seotud projektide eesmärk on parandada ohustatud liikide ning elupaikade kaitset. Nende abil rakendatakse linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi ning kaitsealade võrgustikku Natura 2000. Projektid on katsekavad, mille eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamine.

2012. aasta lõpuks oli programmi LIFE kaudu kaasrahastatud rohkem kui tuhandet looduse ja bioloogilise mitmekesisuse alast projekti. Alates 1992. aastast oli selle raames eraldatud otse üle 1,5 miljardi euro ning kaasatud veel 2,7 miljardit eurot.

Programmi LIFE projektidest kõige rohkem kasu saanud loomaliigid on muu hulgas pruunkaru, munkhüljes ja hunt. Rohkem kui 400 liiki ehk üle kolmandiku ohustatud liikidest, mis on loetletud linnudirektiivis ja elupaikade direktiivis, on olnud vähemalt ühe LIFE projekti puhul tähelepanu keskpunktis.

Programmi LIFE vahenditest on Natura 2000 võrgustiku raames rahastatud rohkem kui 1000 majandamiskava. Need on olulised sammud võitluses bioloogilise mitmekesisuse kadumise vastu. Muude projektide raames on loodud näiteks liikidele spetsiaalseid koridore ja linnaaladele looduslikke elupaiku, võetud kliimamuutustega kohanemise meetmeid, toetatud ökosüsteemi teenuseid ning aidatud suurendada ettevõtjate teadlikkust bioloogilise mitmekesisuse olulisusest. Üle 100 LIFE projekti on aidanud lahendada invasiivsete võõrliikide probleemi, keskendudes ameerika naaritsale, vooljale pargitatrale ning mitmele mittekohalikule vähiliigile.

Kuidas rahastamist taotleda?

LIFE+ on avatud ELis registreeritud avalik- või eraõiguslikele organisatsioonidele. Viimase projektikonkursi kohta leiate teavet programmi LIFE veebisaidilt.