Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Χρησιμοποιώντας το LIFE για την προστασία της ζωής

Το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ χρηματοδοτεί εκατοντάδες έργα για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδότηση για έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης μέσω του προγράμματος LIFE. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεσπίστηκε το 1992 για τη χρηματοδότηση έργων στην ΕΕ και σε ορισμένες υποψήφιες προς ένταξη και γειτονικές χώρες.

Η τέταρτη φάση του προγράμματος, γνωστή ως LIFE+, καλύπτει την περίοδο 2007-2013 και έχει προϋπολογισμό 2.143 δισ. ευρώ. Τουλάχιστον το 50 % του προϋπολογισμού πρέπει να διατεθεί σε έργα σχετικά με τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Τα υπόλοιπα κονδύλια διατίθενται για έργα περιβαλλοντικής πολιτικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Τα έργα σχετικά με τη φύση και τη βιοποικιλότητα αποσκοπούν στη βελτίωση της προστασίας των απειλούμενων ειδών και οικοτόπων. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η εφαρμογή των οδηγιών περί πτηνών και οικοτόπων, καθώς και η λειτουργία του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Τα έργα υλοποιούνται υπό μορφή πιλοτικών παρεμβάσεων και αποβλέπουν στον τερματισμό της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Από το 1992 μέχρι τα τέλη του 2012 το πρόγραμμα LIFE είχε συγχρηματοδοτήσει πάνω από 1.000 έργα σχετικά με τη φύση και τη βιοποικιλότητα, παρέχοντας άμεσα πάνω από 1,5 δισ. από τα 2,7 περίπου δισ. ευρώ που διέθεσε συνολικά για συναφή έργα.

Οι καφέ αρκούδες, οι φώκιες monachus monachus και οι λύκοι είναι μεταξύ των ειδών που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από τα έργα LIFE. Περισσότερα από 400 – δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο – απειλούμενα είδη που απαριθμούνται στις οδηγίες περί πτηνών και οικοτόπων έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενός τουλάχιστον έργου LIFE.

Το πρόγραμμα LIFE έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 1.000 σχέδια διαχείρισης σε ολόκληρο το δίκτυο Natura 2000. Με αυτά τα έργα επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στον αγώνα κατά της απώλειας της βιοποικιλότητας. Άλλα έργα έχουν βοηθήσει στη δημιουργία διαδρόμων για διάφορα είδη ζώων και πτηνών, καθώς και αστικών οικοτόπων για την άγρια πανίδα, έχουν εισαγάγει μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, έχουν υποστηρίξει τις υπηρεσίες που παρέχουν τα οικοσυστήματα και έχουν βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με τη σημασία της βιοποικιλότητας. Πάνω από 100 έργα LIFE έχουν συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα είδη όπως η αμερικανική λουτρεόλη (μινκ), το ιαπωνικό πολύγονο και διάφοροι τύποι αλλόχθονων καραβίδων του γλυκού νερού.

Πώς να ζητήσετε χρηματοδότηση;

Το πρόγραμμα LIFE+ απευθύνεται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που εδρεύουν στην ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες προκηρύξεις διατίθενται μέσω του ιστοτόπου του LIFE.