Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Brug af Life til at beskytte liv

EU’s Life-program finansierer flere hundrede projekter for at beskytte naturlige levesteder og øge miljøbevidstheden.

EU tilbyder finansiering til projekter til bevarelse af miljø og natur via sit Life-program. Programmet blev indført i 1992 for at finansiere projekter i EU og i visse kandidat- og nabolande.

Fjerde fase af programmet, det såkaldte Life+, dækker perioden 2007-2013 og har et budget på 2,143 milliarder euro. Heraf skal mindst 50 % bruges til at finansiere projekter vedrørende natur og biodiversitet. Det resterende beløb bruges til miljøpolitiske projekter og til at øge miljøbevidstheden.

Projekterne vedrørende natur og biodiversitet fokuserer på at forbedre bevarelsen af truede arter og levesteder. De skal bidrage til at gennemføre fugle- og habitatdirektiverne og Natura 2000-nettet af beskyttede områder. Der er tale om pilotprojekter, som bidrager til at nå EU's mål om at standse tabet af biodiversitet.

Ved udgangen af 2012 var der under Life blevet samfinansieret over 1 000 projekter vedrørende natur og biodiversitet, idet der siden 1992 var blevet ydet direkte støtte på over 1,5 milliarder euro og mobiliseret ca. 2,7 milliarder euro.

Brune bjørne, munkesæler og ulve er nogle af de arter, som Life-projekterne har gavnet mest. Over 400 (dvs. mere end en tredjedel) af de truede arter, der er opført i fugle- og habitatdirektiverne, har været i fokus i mindst ét Life-projekt.

Life har finansieret mere end 1 000 forvaltningsplaner i hele Natura 2000-nettet. Der er tale om vigtige skridt i kampen for at forhindre, at der mistes biodiversitet. Inden for rammerne af andre projekter er der blevet skabt korridorer og bylevesteder for vilde dyr og planter, indført klimatilpasningsforanstaltninger, støttet økosystemtjenester og gennemført tiltag for at øge erhvervslivets bevidsthed om biodiversitetens betydning. Over 100 Life-projekter har bidraget til at håndtere invasive fremmede arter med fokus på arter som f.eks. amerikansk mink, pileurt og forskellige typer ikke-hjemmehørende krebs.

Hvordan søger man støtte?

Life+ er åbent for ansøgninger fra offentlige eller private EU-organisationer. Læs mere om de seneste indkaldelser af forslag på Life-programmets website.