Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Naravni kapital

Človekov obstoj je odvisen od narave, vendar to radi pozabimo. Narava nam daje temeljne gradnike naše družbe: zdrava tla in prst za pridelovanje hrane, surovine za gradnjo hiš in oblačila, svežo vodo in čist zrak. Vse to je naš „naravni kapital“.

Vredno ga je zaščititi. EU ga je zaščitila s predpisi in s tem zagotovila, da ga bomo lahko predali prihodnjim generacijam. Za sladke vode velja okvirna direktiva o vodah, za morja okvirna direktiva o morski strategiji, čistost zraka in zaščito pred škodljivimi snovmi zagotavlja direktiva o kakovosti zraka, direktivi o habitatih in pticah pa ščitita prosto živeče rastline in živali ter njihov življenjski prostor.

Z drugimi predpisi ureja druga področja, denimo podnebne spremembe, kemikalije, industrijske emisije in ravnanje z odpadki. Tudi ti predpisi nam pomagajo ohranjati naravni kapital in ga zaščititi pred onesnaževanjem.

V tem razdelku lahko izveste več o biotski raznovrstnosti, nevarnostih, ki pretijo naši naravi in morjem, tlem in gozdovom, ter ugotovite, kako Evropa s pobudami Natura 2000 in LIFE+ varuje svoj naravni kapital.