Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Prírodný kapitál

Často zabúdame na to, že náš život závisí od prírody. Príroda nám poskytuje základné zdroje pre život našej spoločnosti – zdravú pôdu, z ktorej získavame potraviny, nerastné suroviny potrebné na stavbu budov či výrobu oblečenia, pitnú vodu a vzduch, ktorý dýchame. Tieto veci nazývame prírodný kapitál.

Oplatí sa ho chrániť. EÚ má právne predpisy na ochranu tohto kapitálu a zabezpečuje, aby sa zachoval aj pre budúce generácie. Máme rámcovú smernicu o vode pre pitnú vodu, rámcovú smernicu o námornej stratégii pre moria, smernicu o kvalite ovzdušia na zabezpečenie čistého vzduchu bez škodlivých látok, smernicu o biotopoch a smernicu o vtákoch, ktoré sa osobitne zameriavajú na voľné žijúce živočíchy a prostredie, ktoré potrebujú na prežitie.

Ďalšie zákony upravujú oblasti ako boj proti zmene klímy, chemické látky, priemyselné emisie a odpad. Tieto zákony tiež pomáhajú zachovávať náš prírodný kapitál a chránia ho pred poškodením.

V tejto časti môžete nájsť informácie o biodiverzite, hrozbách pre našu prírodu a moria, pôdu a lesy a dozviete sa, ako Európa chráni svoj prírodný kapitál prostredníctvom siete Natura 2000 a finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+.