Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Kapitał naturalny

Łatwo o tym zapomnieć, ale do przeżycia potrzebujemy środowiska naturalnego. Przyroda jest fundamentem naszego społeczeństwa, zdrowe gleby dają nam żywność, z surowców naturalnych budujemy budynki i produkujemy przedmioty używane w życiu codziennym, do przetrwania potrzebujemy czystej wody i czystego powietrza. Właśnie to wszystko nazywamy „kapitałem naturalnym”.

Warto go chronić. UE dysponuje prawem, które pomaga chronić ten kapitał i zachować go dla przyszłych pokoleń. Aby chronić wodę pitną, mamy ramową dyrektywę wodną, aby chronić morza – dyrektywę ramową w sprawie strategii morskiej, ponadto dyrektywę w sprawie jakości powietrza, dzięki której nasze powietrze jest czyste i wolne od szkodliwych substancji, oraz dyrektywę siedliskową i ptasią określającą gatunki zwierząt i zamieszkałe przez nie tereny, które należy chronić.

Dysponujemy również przepisami dotyczącymi przeciwdziałania zmianom klimatu oraz przepisami w zakresie chemikaliów, emisji przemysłowych i odpadów. Przepisy te pomagają nam także zachować nasz kapitał naturalny i chronić go przed zniszczeniem.

Z tego działu można się dowiedzieć, dlaczego ważna jest bioróżnorodność oraz na jakie zagrożenia narażone są nasze środowisko, gleby i lasy. Zamieściliśmy tu również informacje na temat tego, w jaki sposób Europa chroni swój kapitał naturalny dzięki takim inicjatywom jak Natura 2000 oraz LIFE+.