Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Daba kā kapitāls

Lai arī to bieži piemirstam, mūsu eksistence ir atkarīga no dabas. Tā dod mums materiālus, bez kuriem nebūtu iespējama mūsu sabiedrība — augsni, kurā audzējam pārtiku, izejvielas celtniecībai un apģērbam, ūdeni dzeršanai un pat gaisu, ko elpojam. Visas šīs lietas kopā sauc par dabas kapitālu.

To ir vērts aizsargāt. ES ir noteikumi, kas aizsargā šo kapitālu un gādā, lai tas būtu pieejams arī turpmākajām paaudzēm. Proti, mums ir Ūdens pamatdirektīva (saldūdenim), Jūras stratēģijas pamatdirektīva (mūsu jūrām), Gaisa kvalitātes direktīva, kuras mērķis ir nodrošināt, ka gaiss ir tīrs un bez kaitīgiem piemaisījumiem, kā arī Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva, kas aizsargā savvaļas dzīvniekus un viņiem vajadzīgo telpu.

ES ir regulējums arī citās jomās, piemēram, attiecībā uz klimatu pārmaiņu ierobežošanu, ķimikālijām, rūpniecības radītajiem izmešiem, atkritumiem. Arī tas palīdz saglabāt mūsu dabas kapitālu un to pasargāt no postījuma.

Šajā sadaļā varat atrast informāciju par bioloģisko daudzveidību, apdraudējumu mūsu dabai un jūrām, augsnei un mežiem. Varat arī uzzināt, kā Eiropa aizsargā savu dabas kapitālu ar tīkla “Natura 2000” un finansēšanas iniciatīvas “LIFE+” palīdzību.