Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Luonnonpääoma

Koko olemassaolomme on riippuvainen luonnosta. Luonto tarjoaa meille yhteiskunnan rakennustarpeet: terveen maaperän, josta saamme ravintoa, raaka-aineet, joista teemme rakennuksia ja vaatteita, raikkaan veden, jota juomme, ja puhtaan ilman, jota hengitämme. Niitä kutsutaan luonnonpääomaksi.

Luonnonpääomaa kannattaa suojella. EU:lla on lakeja luonnonpääoman suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että pääoma säilyy hyvänä tulevia sukupolvia varten. Vesipuitedirektiivillä turvataan vesien puhtaus, meristrategiadirektiivillä edistetään merien hyvinvointia, ilmanlaatudirektiivillä varmistetaan, että ilma pysyy puhtaana eikä siinä ole haitallisia aineita, ja luontotyyppi- ja lintudirektiivillä huolehditaan erityisesti luonnonvaraisesta kasvistosta ja eläimistöstä sekä suojellaan niiden säilymiseen tarvittavia alueita.

Lisäksi on muita säädöksiä, joissa käsitellään muita aloja, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä kemikaalien, teollisuuspäästöjen ja saasteiden vähentämistä. Myös ne auttavat säilyttämään luonnonpääomaa ja suojelemaan sitä vahingoilta.

Tässä osiossa on tietoa biologisesta monimuotoisuudesta sekä luontoon, meriin, maaperään ja metsiin kohdistuvista uhkista. Osiossa kerrotaan myös, miten Eurooppa suojelee luonnonpääomaansa Natura 2000 -verkoston ja LIFE+-rahoitusvälineen avulla.