Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Φυσικό κεφάλαιο

Είναι εύκολο να το ξεχνάμε, αλλά η ίδια η ύπαρξή μας εξαρτάται από τη φύση. Αυτή εξασφαλίζει τα βασικά δομικά στοιχεία της κοινωνίας μας, τα υγιή εδάφη που μας δίνουν τροφή, τις πρώτες ύλες που χρειαζόμαστε για τα κτίρια και τον ρουχισμό μας, το γλυκό νερό που πίνουμε και τον καθαρό αέρα που αναπνέουμε. Όλα αυτά μαζί αποτελούν το "φυσικό κεφάλαιο".

Και αξίζει να το προστατεύσουμε. Η ΕΕ διαθέτει νόμους για τη διαφύλαξη αυτού του κεφαλαίου, καθώς και για να διασφαλίζει ότι αυτό παραμένει βιώσιμο για τις μελλοντικές γενιές. Έχουμε μια οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα όσον αφορά το γλυκό νερό, μια οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική όσον αφορά τις θάλασσες, μια οδηγία για την ποιότητα του αέρα ώστε να διασφαλίζουμε ότι ο αέρας διατηρείται καθαρός και ελεύθερος από βλαβερές ουσίες, καθώς και τις οδηγίες για τα ενδιαιτήματα και τα πτηνά που αφορούν ειδικά την άγρια χλωρίδα και πανίδα και τον χώρο που είναι αναγκαίος για την επιβίωσή της.

Υπάρχουν και άλλοι νόμοι που καλύπτουν άλλους τομείς, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τα χημικά προϊόντα, οι εκπομπές αερίων από τη βιομηχανία και τα απόβλητα. Βοηθούν και αυτοί στη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου μας και στην προστασία του από τυχόν βλαπτικούς παράγοντες.

Σ' αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη βιοποικιλότητα, τις απειλές για τη φύση, τις θάλασσες, τα εδάφη και τα δάση μας, καθώς και να μάθετε με ποιον τρόπο η Ευρώπη προστατεύει το φυσικό της κεφάλαιο μέσω του δικτύου Natura 2000 και της χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας LIFE+.