Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Přírodní kapitál

Někdy je snadné zapomenout, do jaké míry naše existence závisí právě na přírodě. Bez ní by totiž žádný život neexistoval. Ale kromě životně důležitých věcí, jako je vzduch, voda, potraviny, čerpáme z přírody i mnoho dalších surovin, bez nichž by se naše společnost nemohla vzniknout ani se rozvíjet, například stavební materiál. To vše se nazývá přírodní kapitál.

Proto jej musíme chránit. Evropská unie zavedla v zájmu jeho zachování právní předpisy, jimiž chce zajistit, aby mohly přírodních zdrojů a čistého životního prostředí využívat i budoucí generace. Například na ochranu zdrojů pitné vody existuje rámcová směrnice o vodě, na ochranu moří rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí, na ochranu ovzduší před znečištěním škodlivými látkami pak směrnice o kvalitě ovzduší a na ochranu fauny a jejího životního prostředí směrnice o stanovištích a směrnice o ochraně volně žijícího ptactva.

Další předpisy se týkají například boje proti změně klimatu, chemických látek, emisí z průmyslu a nakládání s odpady. Tato pravidla rovněž přispívají k ochraně našeho přírodního kapitálu a snaží se předcházet jeho poškození.

V této části našich stránek najdete informace o biologické rozmanitosti a o hrozbách pro naše moře, půdu, lesy a přírodu vůbec. Dozvíte se také, co EU pro ochranu přírodního kapitálu dělá (např. prostřednictvím sítě Natura 2000 a programu LIFE +).