Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text

Sledujte nás

Facebook

Pădurile

Pădurile ne protejează împotriva schimbărilor climatice, absorbind dioxidul de carbon din atmosferă și stocându-l în copaci, vegetație și sol.

Peste 40% din suprafața terestră a UE (1,77 milioane km²) este acoperită de păduri. Spre deosebire de multe alte regiuni ale lumii, suprafața împădurită a UE este din ce în ce mai mare, crescând cu circa 0,4% pe an. Habitatele forestiere reprezintă aproape 20% din rețeaua Natura 2000 (peste 14 milioane de hectare).

Pădurile din Europa sunt afectate de schimbările climatice, de aceea trebuie gestionate în mod adecvat.

Cea mai mare parte a legislației forestiere este adoptată la nivelul statelor membre. Însă UE este un participant activ în negocierile internaționale privind pădurile.

La nivel mondial, aproximativ 60 de milioane de persoane depind în mod direct de păduri pentru a-și câștiga existența și alte 1,7 miliarde depind de acestea în mod indirect, desfășurând diverse activități legate de silvicultură. În plus, pentru mulți dintre noi, pădurile sunt sursă de inspirație artistică sau spirituală.

Defrișările și degradarea pădurilor în țările în curs de dezvoltare se află la originea a aproximativ 15% din emisiile globale de CO2.

13 milioane de hectare de pădure (echivalentul suprafeței Greciei) sunt distruse în fiecare an în lume, în special pentru a favoriza apariția de ferme, mine și infrastructuri noi. O mare parte din aceste acțiuni sunt ilegale, deoarece nu respectă dispozițiile legislative naționale.

Ele îi afectează în mod serios pe localnici și pun în pericol specii valoroase. Toate acestea contribuie, de asemenea, la accelerarea schimbărilor climatice. Utilizarea pădurilor în alte scopuri poate cauza emisii considerabile de gaze cu efect de seră ca urmare a incendiilor și degradării vegetației, pădurile devenind astfel o sursă de CO2.

UE dorește ca despădurirea să fie redusă la jumătate până în 2020 și complet stopată până în 2030. În acest scop, Uniunea a propus să se convină la nivel internațional asupra unor modalități de recompensare a țărilor în curs de dezvoltare care iau măsuri pentru a stopa defrișările.
UE lucrează, de asemenea, cu o serie de țări exportatoare de lemn pentru a îmbunătăți guvernanța pădurilor și pentru a garanta că lemnul importat din țările respective este exploatat în mod legal. Începând din martie 2013, este interzisă comercializarea în UE a lemnului exploatat ilegal.