Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Lasy

Lasy chronią nas przed zmianami klimatu, pochłaniając dwutlenek węgla z atmosfery i magazynując go w drzewach, roślinach i w glebie.

Ponad 40 proc. (1,77 mln km kwadratowych) terenów UE to lasy. Inaczej niż gdzie indziej na świecie tereny leśne w UE powiększają się o 0,4 proc. rocznie. Siedliska leśne obejmują około 20 proc. (ponad 14 mln hektarów) terenów sieci Natura 2000.

Lasom europejskim zagrażają zmiany klimatu, dlatego też musimy o nie odpowiednio dbać.

Większość przepisów w zakresie ochrony lasów przyjmowana jest na poziomie państw członkowskich. Jednak UE aktywnie uczestniczy w międzynarodowych negocjacjach dotyczących lasów na całym świecie.

Lasy stanowią bezpośrednie źródło utrzymania około 60 mln ludzi na całym świecie bezpośrednio, kolejne 1,7 mld ludzi zależy od nich pośrednio , pracując w różnych sektorach gospodarki leśnej. Dla wielu ludzi lasy są miejscem wypoczynku bądź też źródłem inspiracji duchowej i artystycznej.

Wylesianie i niszczenie terenów leśnych w państwach rozwiniętych powoduje niemal jedną szóstą światowych emisji dwutlenku węgla.

Każdego roku na świecie niszczy się 13 mln hektarów lasów (teren odpowiadający wielkością Grecji), zazwyczaj po to, aby przygotować miejsce na budowę nowych gospodarstw, kopalni lub infrastruktury przemysłowej i mieszkalnej. Większość wyrębów w takich przypadkach jest nielegalna.

Taka działalność stanowi poważne zagrożenie dla lokalnych społeczeństw oraz cennych gatunków roślin i zwierząt. Przyczynia się także do globalnych zmian klimatu, ponieważ przekształcanie terenów leśnych w użytkowe może prowadzić do emisji gazów cieplarnianych w wyniku pożarów lub obumierania roślinności. W ten sposób to lasy stają się źródłem dwutlenku węgla.

UE wzywa do ograniczenia o połowę skali globalnego wylesiania do 2020 r. oraz do całkowitego zaprzestania tego procederu do 2030 r. Proponuje również międzynarodowe przyznawanie korzyści krajom rozwijającym się, które zaprzestaną wylesiania.
UE współpracuje również z krajami eksportującymi drewno w celu polepszenia sposobu zarządzania lasami oraz zagwarantowania, że drewno importowane z tych krajów zostało pozyskane legalnie. Od marca 2013 r. nie wolno sprzedawać na terenie UE drewna pochodzącego z nielegalnych źródeł.