Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Bossen

Bossen beschermen ons tegen klimaatverandering door CO2 uit de atmosfeer te halen en dit op te slaan in bomen, vegetatie en de grond.

Meer dan 40% (1,77 miljoen vierkante kilometer) van het grondgebied van de EU is met bos bedekt. In tegenstelling tot andere gebieden op aarde neemt de bosbedekking in de EU toe – met 0,4% per jaar. Boshabitats zijn goed voor bijna 20% (meer dan 14 miljoen hectare) van het Natura 2000-netwerk.

De Europese bossen ondervinden de uitwerking van klimaatverandering en moeten daarom goed worden beheerd.

De bosbouwwetgeving is anders in ieder EU-land. De EU neemt actief deel aan internationale onderhandelingen over bossen in de wereld.

Ongeveer 60 miljoen mensen op aarde zijn voor hun inkomen direct afhankelijk van bossen en nog eens 1,7 miljard mensen zijn indirect afhankelijk van bosbouwactiviteiten. Daarnaast hebben veel mensen bossen nodig voor recreatie en voor artistieke en spirituele inspiratie.

De ontbossing en de aantasting van de bossen in ontwikkelingslanden zijn verantwoordelijk voor een zesde van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Jaarlijks wordt in de wereld dertien miljoen hectare bos (een gebied zo groot als Griekenland) met de grond gelijk gemaakt, doorgaans om ruimte te maken voor boerderijen, mijnen en infrastructuur. Veel van deze houtkap is illegaal

en heeft ernstige gevolgen voor de plaatselijke bevolking en zeldzame soorten. Het kappen van bossen voor andere doeleinden draagt ook bij aan het wereldwijde probleem van klimaatverandering. Door de aanzienlijke broeikasgasuitstoot als gevolg van branden en de afname van de vegetatie worden bossen zelf een bron van CO2-uitstoot

De EU wil dat de ontbossing in 2020 wereldwijd met de helft is teruggedrongen en tegen 2030 geheel is gestopt. Zij stelt voor om internationale afspraken te maken voor het belonen van ontwikkelingslanden die zich inzetten om ontbossing te stoppen.
De EU werkt ook samen met een aantal houtexporterende landen om het beheer van bossen te verbeteren en om er zeker van te zijn dat geïmporteerd hout uit die landen legaal is gekapt. Sinds maart 2013 mag illegaal gekapt hout niet meer worden verkocht in de EU.