Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Miškai

Šalindami iš atmosferos anglies dvideginį ir kaupdami jį medžiuose, kituose augaluose ir dirvoje miškai saugo mus nuo klimato kaitos.

Miškai dengia daugiau nei 40 % (1,77 mln. km²) ES sausumos teritorijos. Kitaip nei daugelyje kitų pasaulio regionų, ES miškingumas didėja 0,4 % per metus. Miškų buveinės sudaro beveik 20 % (daugiau kaip 14 mln. hektarų) „Natura 2000“ tinklo.

Europos miškams dėl klimato kaitos kyla pavojus, todėl juos reikia tinkamai valdyti.

Dauguma miškininkystės teisės aktų priima pačios valstybės narės. Tačiau ES visame pasaulyje aktyviai dalyvauja tarptautinėse derybose, kuriose nagrinėjami miškų klausimai.

Apie 60 mln. žmonių pasaulyje miškai yra tiesioginis pragyvenimo šaltinis, dar 1,7 mlrd. priklauso nuo jų netiesiogiai dėl su miškais susijusios veiklos. Be to, daugeliui iš mūsų jų reikia poilsiui arba meniniam ir dvasiniam įkvėpimui pasisemti.

Dėl miškų kirtimo ir nykimo besivystančiose šalyse susidaro maždaug šeštadalis pasaulyje į atmosferą išmetamo anglies dvideginio.

Kasmet pasaulyje sunaikinama13 mln. hektarų miškų (tai Graikijos teritorijai prilygstantis plotas), daugiausia atlaisvinant plotą naujiems ūkiams, kasykloms ir infrastruktūrai. Dauguma šių kirtimų atliekama neteisėtai, pažeidžiant vietos įstatymus.

Dėl to labai nukenčia vietos gyventojai ir kyla grėsmė vertingoms gyvūnų ir augalų rūšims. Tai taip pat spartina visuotinę klimato kaitą, nes naikinant mišką ir rengiantis atlaisvintą plotą panaudoti kitoms reikmėms, dėl gaisrų ir augmenijos nykimo gali būti išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų – taip miškas tampa anglies dvideginio išsiskyrimo šaltiniu.

ES ragina iki 2020 m. miškų naikinimo pasaulyje tempą sumažinti perpus, o iki 2030 m. jį visiškai sustabdyti. Ji siūlo, kad būtų tarptautiniu mastu susitarta, kaip skatinti besivystančias šalis, kurios stabdo miškų naikinimą.
ES taip pat bendradarbiauja su tam tikromis medieną eksportuojančiomis šalimis, kad būtų pagerintas miškų valdymas ir užtikrinta, kad iš šių šalių importuojama mediena būtų paruošta teisėtai. Nuo 2013 m. kovo mėn. ES uždrausta parduoti neteisėtai paruoštą medieną.