Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Šume

Šume nas štite od klimatskih promjena uklanjajući CO2 iz atmosfere i pohranjujući ga u drveću, biljkama i tlu.

Više od 40 % (1,77 milijuna kvadratnih kilometara) kopnenog podurčja EU-a prekriveno je šumama. Za razliku od mnogih drugih dijelova svijeta šumski se prekrivač u EU-u povećava – za 0,4  godišnje. Šumska staništa čine gotovo 20% (više od 14 milijuna hektara) mreže Natura 2000.

Europske šume suočavaju se s izazovom klimatskih promjena i stoga je potrebno njima prikladno upravljati.

Većina zakonodavstva o šumama specifična je za države članice. Međutim, EU je aktivan sudionik u međunarodnim pregovorima o šumama u svijetu.

Približno 60 milijuna ljudi u svijetu oslanja se izravno na šume za preživljavanje, a dodatnih 1,7 milijardi ovisi o šumama neizravno kao rezultat aktivnosti utemeljenih na šumama. Mnogi od nas trebaju ih za rekreaciju ili za umjetničku i duhovnu inspiraciju.

Deforestacija i degradacija šuma u zemljama u razvoju uzrok su približno jedne šestine globalnih emisija CO2.

Svake godine uništi se približno 13 milijuna hektara šuma (površina veličine Grčke) u raznim dijelovima svijeta, uglavnom radi poljoprivrednih gospodarstava, rudnika i nove infrastrukture. Velik dio sječe je nezakonit i protivan lokalnim zakonima.

To ima snažan utjecaj na lokalno stanovništvo i ugrožava vrijedne vrste. Osim toga, doprinosi i globalnom problemu klimatskih promjena jer prenamjena šuma može uzrokovati znatne emisije stakleničkih plinova kao rezultat požara i propadanja vegetacije, tako da šume postaju izvorom CO2.

EU poziva na smanjenje globalne deforestacije za pola do 2020. i njezino zaustavljanje do 2030. Predlaže da se na međunarodnoj razini dogovore načini za nagrađivanje zemalja koje rade na sprječavanju deforestacije.
EU također surađuje s nizom zemalja koje izvoze drvnu građu na razvoju boljeg upravljanja šumama i osiguranju da se drvna građa koja se izvozi iz tih zemalja zakonito siječe. Od ožujka 2013. u EU-u se ne smije prodavati nezakonito posječena drvna građa.