Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Metsät

Metsät suojaavat meitä ilmastonmuutokselta poistamalla ilmakehästä hiilidioksidia ja sitomalla sitä puihin, kasvillisuuteen ja maaperään.

EU:n pinta-alasta yli 40 prosenttia (1,77 miljoonaa neliökilometriä) on metsää. Toisin kuin monissa muissa maailman osissa, EU:ssa metsäpeitteen osuus kasvaa – 0,4 prosenttia vuodessa. Metsät kattavat lähes 20 prosenttia Natura 2000 -verkostosta (yli 14 miljoonaa hehtaaria).

Euroopan metsät kärsivät ilmastonmuutoksesta, joten niitä on hoidettava hyvin.

Useimmat metsätaloutta koskevat lait ovat jäsenvaltiokohtaisia. EU on kuitenkin aktiivinen osapuoli metsiä koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa ympäri maailmaa.

Koko maailmassa noin 60 miljoonaa ihmistä saa toimeentulonsa suoraan metsistä. Lisäksi 1,7 miljardia ihmistä on välillisesti riippuvaisia metsiin perustuvasta toiminnasta. Monet kaipaavat metsiä myös virkistyskäyttöön tai hakevat niistä taiteellista tai hengellistä inspiraatiota.

Kehitysmaiden metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen aiheuttaa noin kuudenneksen koko maailman hiilidioksipäästöistä.

Eri puolilla maailmaa metsää tuhotaan vuosittain13 miljoonaa hehtaaria (Kreikan kokoinen alue) pääasiassa maatilojen, kaivosten ja uuden infrastruktuurin tieltä. Suurin osa hakkuista on laittomia ja uhmaa paikallisia lakeja.

Tämä vaikuttaa vakavasti paikallisen väestön elinympäristöön ja uhkaa arvokkaita lajeja. Lisäksi se pahentaa maailmanlaajuista ilmastonmuutosongelmaa, sillä metsien raivaaminen muihin käyttötarkoituksiin voi aiheuttaa huomattavia kasvihuonekaasupäästöjä polttamisen ja kasvillisuuden lahoamisen vuoksi. Tällöin metsistä tuleekin hiilidioksidin lähteitä.

EU vaatii, että metsäkato puolitetaan maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä ja pysäytetään kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Se ehdottaa myös, että kansainvälisellä tasolla sovittaisiin tavoista palkita kehitysmaita, jotka toimivat metsäkadon pysäyttämiseksi.
Lisäksi EU tekee työtä monien puutavaraa vievien maiden kanssa metsähallinnon parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kyseisistä maista tuotava puutavara on korjattu laillisesti. Maaliskuusta 2013 lähtien EU:ssa ei saa myydä laittomasti korjattua puuta.