Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Metsad

Metsad kaitsevad meid kliimamuutuste eest, kuna nad eemaldavad atmosfäärist süsinikdioksiidi ning talletavad seda puudes, taimkattes ja mullas.

Üle 40% (1,77 miljonit ruutkilomeetrit) ELi maismaast on kaetud metsaga. Erinevalt paljudest muudest maailma piirkondadest metsasus ELis suureneb (0,4% aastas). Metsaelupaigad moodustavad peaaegu 20% (üle 14 miljoni hektari) Natura 2000 võrgustikust.

Euroopa metsad seisavad silmitsi kliimamuutuste tagajärgedega, seega tuleb neid nõuetekohaselt majandada.

Suurem osa metsaseadustest on võetud vastu liikmesriikide tasandil. EL osaleb aga aktiivselt kogu maailma metsi käsitlevates rahvusvahelistes läbirääkimistes.

Ligikaudu 60 miljonit inimest maailmas sõltub oma elatise hankimisel otseselt metsadest. Metsadega seotud tegevuse kaudu sõltub neist kaudselt veel 1,7 miljardit inimest. Paljudele meist on mets oluliseks puhkekohaks või paigaks, kust saada kunstilist või vaimset inspiratsiooni.

Ligikaudu kuuendik maailma süsinikdioksiidi heitest on põhjustatudmetsade raadamisest ja nende seisundi halvenemisest arenguriikides.

Igal aastal hävitatakse maailmas 13 miljonit hektarit metsa (Kreeka-suurune maa-ala) peamiselt selleks, et saada maad põllumajanduse, kaevanduste ja infrastruktuuri jaoks. Suur osa raiest toimub ebaseaduslikult, eirates kohalikke seadusi.

Sellel on tõsised tagajärjed kohalikele elanikele ja väärtuslikele liikidele. Samuti raskendab see üleilmset kliimamuutuste probleemi, kuna metsade hävitamine muuks maakasutuseks võib tulekahjude ja taimkatte lagunemise tõttu tekitada suures koguses kasvuhoonegaase. Nii muutuvad metsad süsinikdioksiidi allikaks.

EL kutsub üles vähendama metsade raadamist poole võrra aastaks 2020 ning lõpetama see täielikult aastaks 2030. Samuti on EL teinud ettepaneku leppida rahvusvahelisel tasandil kokku viisides, kuidas premeerida neid arenguriike, kes võtavad meetmeid metsade raadamise peatamiseks.
EL teeb koostööd mitmete puitu eksportivate riikidega, et parandada metsahaldust ning tagada, et nendest riikidest imporditav puit oleks seaduslikult ülestöötatud. Alates 2013. aasta märtsist ei tohi ELis ebaseaduslikult ülestöötatud puitu müüa.