Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Δάση

Τα δάση μάς προστατεύουν από την κλιματική αλλαγή, καθώς απορροφούν το CO2 από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν σε δέντρα, φυτά και έδαφος.

Πάνω από το 40 % (1,77 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα) της ξηράς επιφάνειας της ΕΕ καλύπτεται από δάση. Σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη του κόσμου, η δασική κάλυψη στην ΕΕ αυξάνεται (κατά 0,4 % ετησίως). Τα δασικά ενδιαιτήματα αντιστοιχούν στο 20 % σχεδόν (πάνω από 14 εκατομμύρια εκτάρια) του δικτύου Natura 2000.

Τα ευρωπαϊκά δάση βρίσκονται αντιμέτωπα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γι' αυτό και χρειάζονται σωστή διαχείριση.

Οι περισσότεροι νόμοι για τη δασοκομία ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η ΕΕ είναι δραστήριος εταίρος στις διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τα δάση σε όλο τον κόσμο.

Περί τα 60 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο εξαρτώνται άμεσα από τα δάση για τον βιοπορισμό τους και ακόμη 1,7 δισεκατομμύρια εξαρτώνται έμμεσα από αυτά μέσω δραστηριοτήτων που βασίζονται στα δάση. Και πολλοί από εμάς τα χρειαζόμαστε για αναψυχή ή για καλλιτεχνική και πνευματική έμπνευση.

Η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες ευθύνονται για το ένα έκτο περίπου των παγκόσμιων εκπομπών CO2.

13 εκατομμύρια εκτάρια δασικής έκτασης (όση περίπου η συνολική έκταση της Ελλάδας) καταστρέφονται κάθε χρόνο κάπου στον κόσμο, κυρίως για να δημιουργηθούν αγροκτήματα, ορυχεία και νέες υποδομές. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υλοτομικής δραστηριότητας είναι παράνομο και γίνεται κατά παράβαση της τοπικής νομοθεσίας.

Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους ντόπιους πληθυσμούς και συνιστά απειλή για πολύτιμα είδη χλωρίδας και πανίδας. Επιτείνει επίσης το παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, καθώς η μετατροπή των δασών σε άλλες χρήσεις προκαλεί ενδεχομένως σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω των πυρκαγιών και της καταστροφής της βλάστησης, οπότε και τα δάση μετατρέπονται σε πηγή CO2.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση ώστε η παγκόσμια αποψίλωση να περιοριστεί στο μισό μέχρι το 2020 και να τερματιστεί μέχρι το 2030. Προτείνει να συμφωνηθούν σε διεθνές επίπεδο τρόποι επιβράβευσης των αναπτυσσόμενων χωρών που λαμβάνουν μέτρα για τον τερματισμό της αποψίλωσης.
Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης με ορισμένες χώρες που εξάγουν ξυλεία, για να βελτιωθεί η διαχείριση των δασών και να διασφαλιστεί ότι η ξυλεία που εισάγεται από τις χώρες αυτές είναι αποτέλεσμα νόμιμης υλοτομίας. Από τον Μάρτιο του 2013, δεν μπορεί να διατίθεται εντός της ΕΕ ξυλεία που προέρχεται από παράνομη υλοτόμηση.