Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Lesy

Lesy přispívají k boji proti změně klimatu, jelikož vstřebávají oxid uhličitý z atmosféry. Ten se ukládá jak ve stromech a ostatní vegetaci, tak v půdě.

Více než 40 % území EU (tzn. 1,77 milionů km2) pokrývají lesy. Na rozdíl od mnoha jiných částí světa se lesní porost v EU rozšiřuje - o 0,4 %? ročně. Lesní stanoviště tvoří téměř 20 % míst sítě Natura 2000 (tedy více než 14 milionů hektarů) .

Evropské lesy jsou ohroženy dopady, které přináší změna klimatu, a proto se o ně musíme řádně starat.

Většina právních předpisů v oblasti lesního hospodářství tvoří zákony jednotlivých členských států. EU se však aktivně účastní mezinárodních jednání týkajících se ochrany lesů po celém světě.

Celosvětově slouží lesy jako přímý zdroj obživy přibližně 60 milionům lidí a dalších 1,7 miliard lidí je na nich závislých nepřímo - v rámci některé ze dřevozpracujících činností. Mnoho z nás je navíc využívá k rekreaci — nebo k umělecké či duchovní inspiraci.

Odlesňování a znehodnocování lesů v rozvojových zemích představuje zhruba jednu šestinu celkových emisí oxidu uhličitého.

Každoročně se na světě vykácí13 milionů hektarů lesa (plocha o velikosti Řecka), a to především k vybudování farem, dolů nebo a nové infrastruktury. Značná část této těžby dřeva je nezákonná a obchází místní zákony.

Má také zásadní dopad na místní obyvatele a ohrožuje vzácné druhy rostlin a živočichů. Rovněž přispívá k celosvětové změně klimatu, jelikož přeměnou lesních ploch k jiným účelům může docházet k růstu emisí skleníkových plynů v důsledku požárů a poničení vegetace. Lesy se tak samy stávají zdrojem CO2.

EU vyzvala mezinárodní komunitu, aby do roku 2020 snížila globální odlesňování o polovinu a aby ho do roku 2030 zastavila zcela. Unie navrhuje, aby na mezinárodní úrovni dohodly způsoby, jak motivovat rozvojové státy k tomu, aby s odlesňováním přestaly.
EU rovněž spolupracuje s několika zeměmi, které dřevo vyvážejí, na zlepšení správy lesů a zajištění toho, aby dřevo z těchto zemí pocházelo z legální těžby. Od března 2013 je v EU zakázán prodej nezákonně vytěženého dřeva.