Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Какво е биологично разнообразие?

В природата съжителстват и си взаимодействат милиони различни организми.

„Биоразнообразие“ е дума, която използваме, за да подчертаем богатството на природата. Това е разнообразието от животни и растения и техните местообитания и гени. Биологичните видове взаимодействат със своята среда, за да създадат екосистемите, които поддържат живота на живи организми като нас. Не можем да оцелеем без природата, но твърде често я приемаме за даденост.

Биологичното разнообразие е жизненоважно за безброй човешки дейности. Голяма част от производство на храни е възможно само благодарение на природни дадености като плодородната почва, водата и пчелите, които опрашват растения и дървета.
Растенията пречистват въздуха като освобождават кислород и поглъщат вредни замърсители.

Гардеробите ни са пълни с естествени тъкани като памук, вълна и коприна. Природата ни осигурява дървен материал и други материали за нашите сгради и мебели.

Много лекарства, като например аспиринът, са с естествен произход. Екосистеми като тропическите гори и кораловите рифове съдържат неоткрити животоспасяващи вещества, чиято стойност може да е огромна.

Половината от въглеродния диоксид, който отделяме в атмосферата, се абсорбира от естествени системи на сушата и в морето. Тези „поглътители на въглерод“ играят важна роля в забавянето на изменението на климата.

Кораловите рифове и мангровите гори предпазват от бури или цунами. Влажните зони абсорбират излишната вода и предотвратяват наводненията.

Природните забележителности привличат голям брой посетители и осигуряват доходи на местните жители.

Много хора прекарват голяма част от свободното си време да се наслаждават на красотата на природата. В някои култури определени места и видове дори имат духовна стойност.

Но биоразнообразието е застрашено навсякъде по света. Редица растения и животни са на изчезване, главно поради човешка дейност, а загубата на биологично разнообразие е необратима.

Не става въпрос само за загуба на редки растения и животни. Цели екосистеми губят от производителността си и стават по-уязвими на външни сътресения. Възможно е рибните запаси да се изчерпят, плодородните почви да изчезнат, а пчелите да умрат.

Някои икономисти изчисляват годишната загуба на ресурси, които получаваме от природата безплатно, на 50 милиарда евро. Ако не направим нищо, загубата на биоразнообразие на сушата може да струва 7 % от БВП до 2050 г.

Европа има силни закони за защита на природата, но те трябва да се спазват на практика. Трябва да гарантираме, че дейности като риболова, селското и горското стопанство не вредят на естествената околна среда.