Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Pomen znanosti

Novi program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, ki se bo začel izvajati leta 2014, bo zmanjšal upravne obremenitve in omogočil naložbe v vrednosti milijard evrov za oblikovanje trajnostnega zelenega gospodarstva, ki spodbuja odpiranje delovnih mest in gospodarsko rast.

Znanstvena dognanja nam pomagajo razumeti vzroke in posledice okoljskih sprememb. Znanost nam pomaga pri oblikovanju strategij, ki jih potrebujemo za reševanje težav zaradi pomanjkanja virov, resnih težav z zdravjem, varnostjo ali kakovostjo življenja ter pri prehodu na gospodarstvo, ki je gospodarno z viri.

Z več znanja lahko opredelimo pomembna gibanja in pripravimo prave politike za varstvo in zaščito okolja.

Na vsaki stopnji priprave okoljske politike potrebujemo trdne dokaze o težavah in rešitvah zanje.

Treba je ugotoviti in odpraviti pomembne vrzeli v našem znanju o okolju. Znanstveniki in oblikovalci politik naj bi praviloma imeli skupne cilje. Zaradi tega morajo biti znanstvena dognanja:

  • pravočasna – na voljo snovalcem politik
  • jasna – predstavljena v razumljivi obliki
  • ustrezna svojemu namenu – za oblikovalce politike
  • dostopna – podatki morajo biti verodostojni, ustrezni in celoviti

Evropska komisija s sodelovanjem s številnimi deležniki in s pobudami, kot so INSPIRE, SEIS in COPERNICUS, spodbuja povezovanje med znanostjo in okoljsko politiko EU.

Za prehod na zeleno in nizkoogljično gospodarstvo bodo zelo potrebne inovacije. Raziskave so potrebne za opredelitev izzivov in usmerjanje ukrepov.

Komisija je pripravila učinkovit finančni instrument, ki bo Evropi zagotovil potrebna znanstvena dognanja – program Obzorje 2020. Program uvaja Unijo inovacij, vodilno pobudo strategije Evropa 2020, namenjeno zagotavljanju evropske konkurenčnosti v svetu.

Ta program EU bo v obdobju 2014–2020 z 80 milijardami evrov za raziskave in inovacije pripomogel h gospodarski rasti in novim delovnim mestom v Evropi.

Program Obzorje 2020 združuje vsa sredstva EU za raziskave in inovacije v enotni program. Osredotoča se na pretvarjanje znanstvenih dosežkov v inovativne izdelke ter storitve, ki prinašajo nove poslovne priložnosti in izboljšujejo življenje ljudi. Zmanjšuje tudi upravne obremenitve in bo z enostavnimi pravili in postopki pritegnil vrhunske raziskovalce ter številna inovativna podjetja.