Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text

Sledujte nás

Facebook

Rolul științei

Noul program european de cercetare și inovare, Orizont 2020, care va intra în vigoare în 2014, va reduce birocrația și va investi miliarde de euro în crearea unei economii ecologice și durabile menită să stimuleze ocuparea forței de muncă și creșterea economică.

Cunoștințele științifice ne permit să înțelegem cauzele și efectele schimbărilor de mediu. Știința ne ajută să concepem strategii pentru gestionarea resurselor limitate, să găsim soluții eficiente la problemele urgente care afectează sănătatea, siguranța și calitatea vieții și să facem tranziția către o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.

O mai bună cunoaștere ne va ajuta să identificăm tendințele semnificative și să propunem politici adecvate pentru protecția și conservarea mediului.

Fiecare etapă a procesului de elaborare a politicilor de mediu are nevoie de dovezi solide cu privire la probleme și soluții.

Trebuie să identificăm și să remediem lacunele majore din cunoștințele noastre. În mod ideal, oamenii de știință și factorii de decizie ar trebui să aibă aceleași obiective. Pentru ca acest lucru să fie posibil, avem nevoie de dovezi științifice care să fie:

  • disponibile atunci când factorii de decizie au nevoie de ele
  • clare și prezentate într-un format ușor de înțeles
  • adecvate scopului, adică utile factorilor de decizie
  • accesibile - datele trebuie prezentate în așa fel încât să fie credibile, relevante și ușor de înțeles.

Comisia consolidează interfața dintre știință și politica de mediu a UE, prin cooperarea cu diverși furnizori de informații științifice și prin intermediul unor inițiative precum INSPIRE, SPIM și COPERNIC.

Tranziția către o economie ecologică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon necesită inovații semnificative. Sunt necesare eforturi de cercetare care să identifice provocările și să orienteze acțiunile.

Pentru a ajuta Europa să ajungă la gradul de cunoaștere de care are nevoie, Comisia dispune de un puternic instrument financiar, respectiv programul Orizont 2020. Acesta pune în aplicare „Uniunea inovării”, o inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020, menită să garanteze competitivitatea globală a Europei.

Elaborat pentru perioada 2014-2020 și dispunând de un buget de 80 de miliarde de euro, acest nou program european pentru cercetare și inovare se înscrie în eforturile UE vizând stimularea creșterii economice și crearea de noi locuri de muncă în Europa.

Orizont 2020 reunește toate programele UE de finanțare a cercetării și inovării în cadrul unui program unic. Acesta se va concentra mai mult ca oricând asupra transformării descoperirilor științifice în produse și servicii inovatoare, care să ofere oportunități de afaceri și să amelioreze calitatea vieții oamenilor. De asemenea, va reduce birocrația, instituind reguli și proceduri simple, pentru a atrage cei mai buni cercetători și o gamă largă de întreprinderi inovatoare.