Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

De inzet van wetenschap

Het nieuwe onderzoek- en innovatieprogramma van de EU, Horizon 2020, gaat in 2014 van start en zal bureaucratie tegengaan en miljarden investeren in een duurzame, groene economie die banen en groei stimuleert.

Wetenschappelijke kennis helpt ons de oorzaken en gevolgen van milieuverandering te begrijpen. Wetenschap kan bijdragen aan strategieën om schaarse grondstoffen te beheren, aan oplossingen voor urgente problemen voor de volksgezondheid en aan een overgang naar een economie die efficiënt omspringt met grondstoffen.

Grondigere kennis stelt ons in staat belangrijke tendensen te ontdekken en de juiste maatregelen voor milieubescherming en -behoud te nemen.

Degelijk feitenmateriaal over problemen en oplossingen moet aan de basis staan van iedere fase van milieubeleidsvorming.

Aanzienlijke gebreken in onze kennis over het milieu moeten worden onderkend en verholpen. Idealiter houden wetenschappers en beleidsmakers er dezelfde doelen op na. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we wetenschap nodig die:

  • tijdig beschikbaar is als beleidsmakers er gebruik van willen maken
  • duidelijk is en wordt gepresenteerd op een manier die makkelijk te begrijpen valt
  • geschikt is voor het beoogde doel dat beleidsmakers nastreven
  • toegankelijk is en de grote hoeveelheden data betrouwbaar, relevant en begrijpelijk maakt.

De Commissie versterkt de koppeling tussen de wetenschap en het EU-milieubeleid door samen te werken met kennisverschaffers en door initiatieven zoals INSPIRE, SEIS en COPERNICUS.

De overgang naar een groene koolstofarme economie vereist aanzienlijke innovatie. Onderzoek is nodig om problemen te onderkennen en als richtsnoer voor beleid.

De Commissie heeft de financiële middelen om Europa de wetenschap te geven die het nodig heeft voor Horizon 2020. Dit is wat de Innovatie-Unie, een Europa 2020-vlaggenschipinitiatief, ten uitvoer brengt. Het is een initiatief om Europa's wereldwijde concurrentiepositie te waarborgen.

Dit EU-programma voor onderzoek en innovatie, dat loopt van 2014 tot 2020 met een budget van 80 miljard euro, is een onderdeel van het streven naar meer banen en groei in Europa.

Horizon 2020 brengt alle EU-financiering voor onderzoek en innovatie onder in één programma. Het is erop gericht wetenschappelijke doorbraken om te zetten in innovatieve producten en diensten die kansen bieden voor het bedrijfsleven en het leven van burgers verbeteren. Bovendien schroeft het met eenvoudige regels en procedures de bureaucratie terug en heeft het aantrekkingskracht op zowel onderzoekers van topkwaliteit als op een grote verscheidenheid aan innovatieve ondernemingen.