Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Mokslo pritaikymas

Nauja ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“, kuri pradedama 2014 m., bus mažinama biurokratija ir investuojama milijardai eurų, kad būtų kuriama tvari, ekologiška ekonomika, kurioje skatinamas darbo vietų kūrimas ir augimas.

Mokslinės žinios padeda mums suprasti aplinkos pokyčių priežastis ir poveikį. Mokslas gali mums padėti parengti strategijas, kaip valdyti ribotus išteklius, veiksmingai išspręsti neatidėliotinas problemas, kurios turi poveikio sveikatai, saugai ir gyvenimo kokybei, ir padėti pereiti prie ekonomikos, kurioje ištekliai naudojami efektyviai.

Geresnės žinios padės mums nustatyti svarbias tendencijas ir parengti tinkamą apsaugos politiką.

Kiekvienu aplinkos politikos rengimo etapu reikia patikimų duomenų, susijusių su problemomis ir sprendimais.

Reikia nustatyti, kokių žinių apie aplinką mums trūksta, ir šias spragas pašalinti. Geriausia būtų, jei mokslininkai ir politikos formuotojai siektų bendrų tikslų. Kad taip būtų, mums reikia mokslo:

  • kurio reikiami duomenys būtų pateikiami laiku – jais būtų galima pasinaudoti, kai to reikia politikos formuotojams,
  • kuris būtų aiškus – pateiktas lengvai suprantama forma,
  • kuris atitiktų paskirtį – to reikia mokslinių tyrimų politikos formuotojams;
  • kuris būtų prieinamas – daugybė duomenų turi būti patikimi, aktualūs ir suprantami.

Komisija stiprina sąsają tarp mokslo ir ES aplinkos politikos, bendradarbiaudama su įvairiais žinių teikėjais ir vykdydama iniciatyvas, pavyzdžiui: INSPIRE, BIAS ir COPERNICUS.

Kad būtų pereita prie ekologiškos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, reikės didelių inovacijų. Moksliniai tyrimai reikalingi siekiant nustatyti uždavinius ir reikiama linkme nukreipti veiksmus.

Komisija turi tvirtą finansinę priemonę, skirtą padėti Europai pasinaudoti reikiamomis mokslo galimybėmis įgyvendinant programą „Horizontas 2020“. Taip įgyvendinama „Inovacijų sąjunga“, strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti Europos konkurencingumą pasaulyje.

Ši ES mokslinių tyrimų ir inovacijų bendroji programa, kuri bus vykdoma nuo 2014–2020 m. ir kuriai numatytas 80 mlrd. eurų biudžetas, yra viena pastangų skatinti naują ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje.

Visas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimas sutelkiamas į vieną programą – „Horizontas 2020“. Pagal ją siekiama mokslo laimėjimus paversti naujoviškais produktais ir paslaugomis, kurie teiktų verslo galimybių ir gerintų žmonių gyvenimą. Be to, ja mažinamas biurokratizmas, nes nustatomos paprastos taisyklės ir procedūros geriausiems mokslininkams ir įvairioms novatoriškoms įmonėms pritraukti.