Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Hyödynnetään tiedettä

EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma "Horisontti 2020" käynnistyy vuonna 2014. Se vähentää byrokratiaa sekä tukee miljardeilla euroilla työpaikkojen luomista ja kasvua edistävän kestävän vihreän talouden luomista.

Tieteellisen tutkimuksen kautta hankittu tieto auttaa meitä ymmärtämään ympäristönmuutoksen syitä ja vaikutuksia. Tieteen avulla voidaan laatia strategioita, joilla hallitaan niukkoja luonnonvaroja, löydetään tehokkaita ratkaisuja terveyteen, turvallisuuteen ja elämänlaatuun vaikuttaviin ongelmiin sekä varmistetaan siirtyminen resurssitehokkaaseen talouteen.

Parempi tietämys auttaa tunnistamaan merkittäviä suuntauksia ja laatimaan toimintapolitiikkoja, joilla ympäristöä voidaan suojella.

Jokaisessa ympäristöpolitiikan suunnittelun vaiheessa tarvitaan vakuuttavaa näyttöä ongelmista ja ratkaisumalleista.

On selvitettävä, mitä puutteita nykyisessä ympäristöä koskevassa tiedossa on, ja täydennettävä sitä. Ihannetapauksessa tutkijat ja päättäjät pyrkivät samoihin tavoitteisiin. Tarvitaan tieteellistä tutkimusta, joka on

  • hyvin ajoitettua – saatavilla, kun päättäjät tarvitsevat sitä
  • selkeää – esitetty helposti ymmärrettävässä muodossa
  • tarkoitukseen sopivaa – päättäjien tarvitsemia tietoja selvittävää
  • käytettävissä – suurien tietomäärien on oltava uskottavia, merkityksellisiä ja ymmärrettäviä.

Komissio vahvistaa tieteen ja EU:n ympäristöpolitiikan välistä yhteyttä tekemällä yhteistyötä lukuisten tiedontarjoajien kanssa sekä hyödyntämällä hankkeita, kuten INSPIRE, SEIS ja Copernicus.

Siirtyminen vihreään ja vähähiiliseen talouteen edellyttää merkittävää innovointia. Tutkimusta tarvitaan haasteiden tunnistamiseen ja toimien ohjaamiseen.

Komissiolla on Horisontti 2020 -puiteohjelmassatehokas rahoitusväline, jonka ansiosta EU saa tarvitsemaansa tieteellistä tutkimusta. Puiteohjelman avulla pannaan täytäntöön Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankeInnovaatiounioni, jonka tavoitteena on varmistaa EU:n maailmanlaajuinen kilpailukyky.

Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelma on käynnissä vuosina 2014–2020, ja sen budjetti on 80 miljardia euroa. Sen avulla pyritään luomaan EU:hun uutta kasvua ja työpaikkoja.

Horisontti 2020 -puiteohjelma kerää kaiken EU:n tutkimus- ja innovointirahoituksen yhden ohjelman piiriin. Siinä keskitytään muuttamaan tieteelliset läpimurrot innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi, jotka tuovat liiketoimintamahdollisuuksia ja parantavat ihmisten elämää. Lisäksi se vähentää byrokratiaa yksinkertaisilla säännöillä ja menettelyillä, mikä parantaa huippututkijoiden ja innovatiivisten yritysten toimintaedellytyksiä.