Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Αξιοποιώντας την επιστήμη

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία με τίτλο «Ορίζοντας 2020», το οποίο ξεκινά το 2014, θα περιορίσει τη γραφειοκρατία, θα προσελκύσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης πράσινης οικονομίας και θα συμβάλει δυναμικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη.

Οι επιστημονικές γνώσεις μας βοηθούν να κατανοούμε τις αιτίες και τις συνέπειες των περιβαλλοντικών αλλαγών. Η επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει στον σχεδιασμό στρατηγικών για τη διαχείριση των ελλειμματικών πόρων, στην εξεύρεση λύσεων για επείγοντα προβλήματα που επηρεάζουν την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα της ζωής μας, και στη μετάβασή μας σε μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων.

Η καλύτερη γνώση μάς βοηθά επίσης στο να εντοπίζουμε τις σημαντικές τάσεις και να προτείνουμε τις ορθές πολιτικές προστασίας και διατήρησης.

Κάθε στάδιο της χάραξης πολιτικής για το περιβάλλον απαιτεί αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα προβλήματα και τις λύσεις.

Σημαντικά κενά γνώσης σχετικά με το περιβάλλον πρέπει να εντοπιστούν και να καλυφθούν. Ιδανικά, οι επιστήμονες και οι πολιτικοί ιθύνοντες πρέπει να έχουν κοινούς στόχους. Για να γίνει αυτό πράξη, χρειαζόμαστε μια επιστήμη η οποία θα είναι:

  • έγκαιρη – διαθέσιμη τη στιγμή που τη χρειάζονται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
  • σαφής – σε μορφή η οποία γίνεται εύκολα κατανοητή
  • κατάλληλη για τον σκοπό της – έρευνα που χρειάζονται οι πολιτικοί ιθύνοντες
  • προσιτή – τα πολυπληθή δεδομένα πρέπει να είναι αξιόπιστα, συναφή και κατανοητά

Η Επιτροπή ενισχύει τη διεπαφή μεταξύ επιστήμης και περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ μέσω της συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα παρόχων γνώσης, καθώς και μέσω πρωτοβουλιών όπως INSPIRE, SEIS και COPERNICUS.

Η μετάβαση σε μια πράσινη και χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονομία προϋποθέτει σημαντική καινοτομία. Η έρευνα είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των προκλήσεων και τον καθορισμό των δράσεων.

Η Επιτροπή διαθέτει ένα ισχυρό χρηματοοικονομικό μέσο προκειμένου να βοηθήσει την Ευρώπη να αποκτήσει την επιστήμη που χρειάζεται, γνωστό ως «Ορίζοντας 2020». Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή της «Ένωσης Καινοτομίας», μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η οποία σκοπό έχει να διασφαλίσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Με διάρκεια από το 2014 έως το 2020 και προϋπολογισμό 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ αποτελεί μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία νέας ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη.

Το «Ορίζοντας 2020» συγκεντρώνει το σύνολο της χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα. Επικεντρώνεται στη μετατροπή των επιστημονικών ευρημάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο. Επίσης, περιορίζει τη γραφειοκρατία με απλούς κανόνες και διαδικασίες, ώστε να προσελκύει κορυφαίους ερευνητές και ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων επιχειρήσεων.