Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

Brug af videnskaben

Under EU’s nye forsknings- og innovationsprogram Horisont 2020, som starter i 2014, vil man mindske bureaukratiet og investere milliarder af euro i at få opbygget en bæredygtig grøn økonomi, der fremmer beskæftigelse og vækst.

Videnskaben hjælper os med at forstå klimaændringernes årsager og virkninger. Den kan hjælpe os med at lægge strategier for at forvalte de begrænsede ressourcer, finde effektive løsninger på akutte problemer, som berører sundheden, sikkerheden og livskvaliteten, og sikre en overgang til en ressourceeffektiv økonomi.

Med bedre viden kan vi bedre identificere betydningsfulde tendenser og finde frem til de rigtige politikker til at beskytte og bevare miljøet.

Til hver fase i udformningen af miljøpolitik har vi brug for solid dokumentation om problemer og løsninger.

Vi har brug for at identificere og afhjælpe en række betydelige huller i vores viden om miljøet. Ideelt set bør forskerne og de politiske beslutningstagere have de samme mål. Derfor har vi brug for en videnskab, som er:

  • aktuel — til rådighed, når de politiske beslutningstagere har brug for det
  • klar — i en form, som er let at forstå
  • formålstjenlig — den forskning, som de politiske beslutningstagere har brug for
  • tilgængelig — oplysningerne skal være troværdige, relevante og forståelige

Kommissionen vil styrke samspillet mellem den videnskabelige verden og EU's miljøpolitik gennem samarbejde med en række aktører og via initiativer som f.eks. Inspire, Seis og Copernicus.

Overgangen til en grøn lavemissionsøkonomi vil kræve betydelig innovation. Der er behov for forskning til at identificere udfordringerne og orientere de forskellige tiltag.

Kommissionen råder med Horisont 2020 over et stærkt finansielt instrument til at hjælpe Europa med at få den videnskab, der er behov for. Dette program bidrager til gennemførelsen af "Innovation i EU", som er et flagskibsinitiativ under Europa 2020, der skal sikre Europas globale konkurrenceevne.

Fra 2014 til 2020 vil dette EU-rammeprogram for forskning og innovation med et budget på 80 milliarder euro indgå i indsatsen for at skabe ny vækst og nye arbejdspladser i Europa.

Med Horisont 2020 samles al EU-finansiering af forskning og innovation i ét program. Det fokuserer på at omsætte videnskabelige gennembrud til innovative produkter og tjenesteydelser, der giver nye forretningsmuligheder og ændrer folks tilværelse til det bedre. Samtidig reducerer det også bureaukratiet med enkle regler og procedurer for at tiltrække topforskere og et bredere spektrum af innovative virksomheder.