Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Využití vědy

Nový program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, který bude zahájen v roce 2014, sníží byrokracii a investuje miliardy eur do vytváření udržitelné zelené ekonomiky, která podporuje růst a zaměstnanost.

Vědecké poznatky nám pomáhají pochopit příčiny a dopady změn životního prostředí. Díky vědě můžeme vypracovat strategie hospodaření se vzácnými zdroji, hledat účinná řešení naléhavých problémů, které mají vliv na lidské zdraví, bezpečnost a kvalitu života, a zajistit přechod na ekonomiku efektivně využívající zdroje.

Lepší znalosti nám umožňují rozpoznat důležité tendence a navrhnout odpovídající politiku ochrany a zachování životního prostředí.

Při vytváření environmentální politiky je v každé fázi potřeba mít k dispozici spolehlivé důkazy osvětlující příčiny problémů a nabízející jejich řešení.

Musíme zjistit, kde máme v našich znalostech o životním prostředí závažné mezery, a odstranit je. Vědci a tvůrci politik by měli pokud možno sdílet společné cíle. Proto potřebujeme vědecký výzkum, který je:

  • dobře načasovaný – politici mají výsledky k dispozici v okamžiku, kdy je potřebují
  • jasný – předkládá výsledky ve snadno srozumitelném formátu
  • vhodný pro daný účel – je prováděn výzkum, který tvůrci politik potřebují
  • přístupný – údaje musí být věrohodné, relevantní a srozumitelné.

Komise posiluje propojení vědy a politiky životního prostředí EU tím, že jednak spolupracuje s různými poskytovateli vědeckých poznatků a znalostí, jednak prováděním iniciativ jako INSPIRE, SEISCOPERNICUS.

Přechod na zelenou, nízkouhlíkovou ekonomiku bude vyžadovat značné inovativní úsilí. Nejdříve je nutné provést výzkum, který určí, jaké před námi stojí problémy a jak je řešit.

Komise v programu Horizont 2020 disponuje silným finančním nástrojem, díky němuž se evropská věda dostane na potřebnou úroveň. V jeho rámci dochází k realizaci Unie inovací, stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020, jejímž cílem je zajistit konkurenceschopnost Evropy v celosvětovém měřítku.

Program EU pro výzkum a inovace bude probíhat od roku 2014 do roku 2020 a disponovat rozpočtem 80 miliard eur. Je součástí úsilí o nastartování nového růstu a tvorby nových pracovních míst v Evropě.

Horizont 2020 soustředí veškeré financování výzkumu a inovací v EU do jediného programu. Jeho snahou je, aby se vědecké objevy realizovaly v inovativní produkty a služby, které poskytují obchodní příležitosti a mění život občanů k lepšímu. Program rovněž omezuje administrativní zátěž a svými jednoduchými pravidly a postupy se snaží přilákat nejlepší výzkumné pracovníky a širokou škálu inovativně smýšlejících podniků.