Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Dobre informacije za dobre politike

Evropska komisija pomaga snovalcem politik, da sprejmejo boljše odločitve, z ustreznim spremljanjem, raziskavami in presojo vplivov, pri čemer uporablja nove tehnologije.

Okoljska politika mora temeljiti na trdnih znanstvenih dokazih. To ji daje politično legitimnost in verodostojnost pred javnostjo.

Snovalci politik potrebujejo zanesljive, primerljive in posodobljene informacije o stanju našega okolja ter o stalnih in novih trendih.

Komisija pri snovanju okoljske politike uporablja različne vire informacij, vključno s spremljanjem stanja okolja, podatki, kazalniki in ocenami, povezanimi z izvajanjem zakonodaje EU, formalnimi znanstvenimi raziskavami in pobudami na področju znanosti za državljane.

V zadnjih desetletjih sta se zbiranje in uporaba teh podatkov znatno izboljšala, vendar je zbiranje podatkov še vedno neenako, tudi kakovost podatkov je neenaka, preveliko število virov pa otežuje njihovo dostopnost.

Trenutno se na ravni EU izvajajo številne pobude za reševanje teh težav.

Pobuda INSPIRE si prizadeva uskladiti in povezati podatke javnih organov v okoljski zemljevid Evrope. Ta bo snovalcem politike in javnosti omogočil lažji pregled stanja okolja in lažje razumevanje vplivov na okolje.

Skupni okoljski informacijski sistem SEIS je vseevropska pobuda za izboljšanje izmenjave in ponovne uporabe okoljskih informacij. Temelji na pobudi INSPIRE in se osredotoča na celotno verigo okoljskih informacij, od zbiranja podatkov prek spremljanja do njihove predelave in analize. Sistem zajema razširjanje in sporočanje teh podatkov, tudi splošni javnosti.

SEIS temelji na nekaterih ključnih načelih. Okoljske informacije bi morali urejati pri viru, zbrati bi jih bilo treba enkrat in nato izmenjevati za številne namene, biti bi morale razpoložljive, lahko dostopne ter primerljive. Dostopne bi morale biti v jeziku javnosti in podprte z brezplačnimi in odprtimi standardi za programsko opremo.

Tretja pobuda COPERNICUS (evropski program za spremljanje Zemlje) združuje podatke z opazovalnic na kopnem, morju in v zraku s podatki iz satelitov za opazovanje Zemlje. Nabori podatkov se lahko uporabijo pri oblikovanju in izvajanju okoljske politike.

S takim pristopom se bomo izognili podvajanju podatkov in odpravili nepotrebna upravna bremena za javne organe.