Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text

Sledujte nás

Facebook

O bună informare, pentru politici de calitate

Pentru a ajuta factorii de decizie politică să facă alegerile corecte, Comisia Europeană se străduiește să își bazeze propunerile pe o monitorizare solidă, pe cercetare și pe evaluări ale impactului, utilizând cele mai noi și complexe tehnologii.

Politica de mediu trebuie să fie susținută de argumente științifice solide. Astfel, se asigură legitimitatea politică și se consolidează încrederea publicului.

Responsabilii politici au nevoie de informații fiabile, comparabile și actualizate cu privire la starea mediului și tendințele persistente sau emergente.

Pentru elaborarea politicii de mediu, Comisia utilizează diverse surse de informații, inclusiv date și indicatori privind monitorizarea mediului, evaluări legate de punerea în aplicare a legislației UE, cercetarea științifică formală și „inițiativele științifice” ale cetățenilor.

În ultimele decenii s-au înregistrat îmbunătățiri considerabile în modul de colectare și utilizare a acestor informații, dar colectarea datelor rămâne variabilă, calitatea sa este inegală și prea multe surse de informații sunt greu accesibile.

În prezent, sunt în curs de derulare la nivelul UE mai multe inițiative menite să abordeze aceste probleme.

INSPIRE prevede armonizarea și integrarea datelor furnizate de organismele publice, cu scopul de a elabora o hartă a Europei cu informații despre calitatea mediului. Acest lucru va ajuta publicul și factorii de decizie politică să își formeze o idee de ansamblu asupra stării mediului și să înțeleagă efectele asupra mediului, pe măsură ce acestea se produc.

SPIM, Sistemul partajat de informații referitoare la mediu, este o inițiativă la nivel european menită să îmbunătățească utilizarea și reutilizarea în comun a informațiilor privind mediul. SPIM se bazează pe inițiativa INSPIRE și se concentrează pe întregul lanț de informații privind mediul, de la colectarea datelor prin rețele de monitorizare până la prelucrarea și analizarea lor. Sistemul acoperă și diseminarea și comunicarea acestor date, inclusiv către publicul larg.

SEIS are la bază o serie de principii-cheie. Informațiile despre mediu trebuie gestionate aproape de sursa lor, trebuie colectate o singură dată și partajate în mai multe scopuri, trebuie să fie accesibile, disponibile cât mai repede și ușor de comparat. Informațiile ar trebui să fie puse la dispoziția cetățenilor într-o limbă accesibilă și să dispună de standarde informatice gratuite și deschise.

O a treia inițiativă, COPERNIC (monitorizare globală pentru mediu și securitate), prevede combinarea datelor furnizate de stațiile de monitorizare terestre, maritime și aeriene cu date provenind de la sateliții de observare a Pământului. Scopul este producerea de seturi de date despre mediu, relevante pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de mediu.

Aceste abordări vor contribui la evitarea suprapunerii eforturilor și la eliminarea sarcinii administrative inutile pentru autoritățile publice.