Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Rzetelne informacje podstawą skutecznej polityki

Komisja Europejska stara się opierać swoje wnioski legislacyjne na rzetelnych wynikach monitorowania, badań i ocen oddziaływania na środowisko, uzyskiwanych przy pomocy nowych, zaawansowanych technologii. W ten sposób będzie pomagać osobom kształtującym politykę w dokonywaniu właściwych wyborów.

Polityka ochrony środowiska musi opierać się na solidnych podstawach naukowych. Takie podejście gwarantuje legitymizację polityczną i pomaga budować zaufanie społeczne.

Dlatego właśnie działacze polityczni potrzebują wiarygodnych, porównywalnych i aktualnych informacji na temat stanu środowiska naturalnego oraz utrzymujących się lub pojawiających się tendencji w tym zakresie.

Opracowując politykę ochrony środowiska, Komisja wykorzystuje różne źródła informacji, w tym monitoring środowiska, dane, wskaźniki i oceny wymagane do wdrożenia prawodawstwa UE, formalne badania naukowe oraz krajowe „inicjatywy obywatelskie” w dziedzinie nauki.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat odnotowano znaczną poprawę sposobu gromadzenia i wykorzystywania informacji, jednak sposoby gromadzenia danych są różne, ich jakość nie zawsze jest zadowalająca, a zbyt duża liczba źródeł może utrudnić dostęp do nich.

W celu rozwiązania tych problemów obecnie realizuje się wiele różnych inicjatyw na poziomie UE.

Program INSPIRE polega na ujednoliceniu i integracji danych pochodzących od organów publicznych, aby umożliwić sporządzenie mapy ochrony środowiska w Europie. Ułatwi to organom decyzyjnym i opinii publicznej orientowanie się co do stanu środowiska oraz pomoże zrozumieć, jaki ma na nie wpływ działalność człowieka.

SEIS, wspólny europejski system informacji o środowisku, jest ogólnoeuropejską inicjatywą, której celem jest poprawa jakości i ponowne wykorzystywanie informacji dotyczących środowiska naturalnego. System SEIS opiera się na dyrektywie INSPIRE. Dotyczy całego łańcucha informacji o środowisku, od momentu gromadzenia danych, poprzez monitorowanie sieci, po przetwarzanie i analizę danych. Obejmuje również rozpowszechnianie tych danych, w tym wśród opinii publicznej.

SEIS opiera się na kilku podstawowych zasadach. Informacje dotyczące środowiska powinny być przetwarzane blisko swojego źródła, należy gromadzić je tylko raz i wykorzystywać do wielu zastosowań. Powinny one być również łatwo dostępne i porównywalne. Ponadto społeczeństwo powinno mieć możliwość dostępu do nich we własnym języku, a wykorzystywane do zarządzania nimi oprogramowanie powinno być otwarte i bezpłatne.

Kolejną, trzecią inicjatywą, jest COPERNICUS (europejski program monitorowania Ziemi – GMES). Inicjatywa ta ma na celu połączenie danych pochodzących z lądowych, morskich i powietrznych stacji monitorujących z danymi pochodzącymi z satelitów obserwacyjnych Ziemi. Jej celem jest także opracowanie dotyczących środowiska zbiorów danych przeznaczonych dla osób zajmujących się polityką ochrony środowiska oraz umożliwiających wsparcie realizacji tej polityki.

Inicjatywy te pomogą uniknąć powielania wysiłków i przyczynią się do usunięcia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, jakie spoczywają na władzach publicznych.