Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése

Kövessen minket

Facebook

Jó információk, jó szakpolitikai döntések

Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy javaslatait tudományosan megalapozott kutatásra, hatásvizsgálatra és nyomon követésre támaszkodva, továbbá a legfejlettebb technológiákat alkalmazva dolgozza ki, és így elősegítse, hogy a szakpolitikusok helyesen döntsenek.

Elengedhetetlenül fontos, hogy a környezetvédelmi politika megbízható tudományos tényeken alapuljon. Ez növeli politikai legitimitását, és elősegíti, hogy az emberek bizalmat tanúsítsanak a szakpolitikai törekvések és döntések iránt.

A döntéshozóknak ezért megbízható, összehasonlítható és naprakész információkra van szükségük a környezet állapotáról, valamint a hosszabb ideje érvényesülő, illetve az új tendenciákról.

A környezetvédelmi politika kialakításakor a Bizottság több forrásból merít információkat. Példaként említhetők az uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos környezetvédelmi megfigyelések,értékelések, illetve vizsgálatok, adatok és mutatók, valamint a formális keretek között végzett tudományos kutatások és civil tudományos kezdeményezések.

Az utóbbi évtizedekben számottevően javult ezeknek az információknak az összegyűjtése és felhasználása, de az adatgyűjtés terén továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók, a színvonal ingadozó, és ha túl sok az adatforrás, körülményesebb az információkhoz való hozzáférés.

Napjainkban több olyan kezdeményezés is folyamatban van uniós szinten, mely az említett problémákra hivatott megoldást találni.

Az INSPIRE (európai térinformációs infrastruktúra) elnevezésű kezdeményezés arra irányul, hogy a közigazgatási szervek által szolgáltatott adatok harmonizációja és egységes rendszerben való feldolgozása révén környezetvédelmi térkép készüljön Európáról. Ez meg fogja könnyíteni a szakpolitikusok és a nyilvánosság számára, hogy képet kapjanak a környezet állapotáról, és hogy megértsék, milyen környezeti változások vannak folyamatban.

A SEIS – a közös környezeti információs rendszer – egész Európára kiterjedő kezdeményezés, mely a környezeti információk újrafelhasználásának és másokkal történő megosztásának javítását célozza. Az INSPIRE kezdeményezés alapul szolgál a SEIS keretében végzett munkához, mely a környezeti információs lánc egészét átíveli, az adatgyűjtéstől kezdve a hálózatok működésének nyomon követésén át egészen az adatok feldolgozásáig és elemzéséig. A SEIS tevékenysége az adatok terjesztését és közlését, ezen belül a nyilvánosság tájékoztatását is magában foglalja.

A közös környezeti információs rendszer működését a következő alapelvek határozzák meg: a környezeti információkata forrásukhoz közel kell kezelni, egyszer összegyűjteni, majd másokkal megosztva lehetővé tenni, hogy több célra is fel lehessen őket használni. Fontos, hogy az adatok azonnal és gond nélkül hozzáférhetőek, továbbá könnyen összehasonlíthatóak legyenek. Az alapelvek értelmében azt is biztosítani kell, hogy az információkat saját anyanyelvükön olvashassák az emberek, az adatokhoz való hozzáférést pedig ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek támogassák.

A harmadik kezdeményezés a COPERNICUS, a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelési program, melynek célja, hogy egységes adatbázisba rendezze a szárazföldek, a tengerek és a légkör megfigyelését végző állomások, valamint a Földmegfigyelést végző műholdak által szolgáltatott adatokat. A program olyan környezeti adatkészletek létrehozását hivatott szolgálni, melyek a környezetvédelmi szakpolitika terén a döntéshozatalt és a végrehajtást egyaránt segítik.

Az ismertetett kezdeményezések elő fogják segíteni, hogy ne kerüljön sor párhuzamos munkavégzésre, illetve hogy ne háruljanak indokolatlanul nagy igazgatási terhek az illetékes hatóságokra.