Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Dobre informacije za dobre politike

Europska komisija planira temeljiti svoje prijedloge na pouzdanom praćenju, istraživanju i ocjeni učinka primjenom naprednih novih tehnologija kako bi se donositeljima politika omogućilo donošenje ispravnih odluka

Politika zaštite okoliša mora se zasnivati na pouzdanoj znanosti. Time se osigurava politička legitimnost i vjerodostojnost u javnosti.

Donositeljima politika stoga su potrebni pouzdani, usporedivi i ažurni podaci o stanju našeg okoliša i o postojećim ili novim trendovima.

Komisija koristi različite izvore podataka za izradu politike o zaštiti okoliša, uključujući praćenje okoliša, podatke, pokazatelje i ocjene u vezi s provedbom zakonodavstva EU-a, formalna znanstvena istraživanja i inicijative građanske znanosti.

Posljednjih desetljeća ostvaren je značajan napredak u načinu prikupljanja i korištenja tih podataka, ali prikupljanje podataka i dalje je neusklađeno, kvaliteta nije uvijek usporediva, a pristup može biti otežan zbog postojanja previše izvora.

Na razini EU-a u tijeku je niz inicijativa za rješavanje tih problema.

INSPIRE predstavlja napor za usklađivanje i integraciju podataka iz javnih tijela u cilju oblikovanja europske karte okoliša. Na taj će način donositelji politika i javnost lakše moći dobiti pregled stanja okoliša i razumjeti učinke na okoliš u stvarnom vremenu.

SEIS, zajednički sustav podataka o okolišu, europska je inicijativa za unaprjeđenje razmjene i ponovnog korištenja podataka o okolišu. SEIS se nastavlja na INSPIRE i usmjeren je na cijeli lanac podataka o okolišu, od prikupljanja podataka praćenjem mreža do obrade i analize podataka. Obuhvaća i širenje i komunikaciju tih podataka, između ostalog i općoj javnosti.

SEIS sadrži niz ključnih načela. Podacima o okolišu treba upravljati u blizini izvora, treba ih prikupiti jednom, i dijeliti u različite svrhe, oni bi trebali biti dostupni i pristupačni i lako usporedivi. Oni bi trebali biti dostupni javnosti na njihovom jeziku putem besplatnih i otvorenih računalnih programa.

Treća inicijativa, COPERNICUS (Globalno praćenje okoliša i sigurnosti) inicijativa je za kombinaciju podataka iz postaja za praćenje na moru i u zraku s podacima iz satelita za praćenje Zemlje. Cilj je proizvesti skupove podataka o okolišu koji su važni za donošenje politika o okolišu i za podržavanje provedbe politika.

Tim će se pristupima doprinijeti izbjegavanju udvostručavanja napora i uklanjanja nepotrebnog administrativnog opterećenja javnih tijela.