Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Følg os

Facebook

God information giver gode politikker

Europa-Kommissionen forsøger at bygge sine forslag på solid kontrol, forskning og konsekvensanalyser ved hjælp af ny avanceret teknologi for at hjælpe beslutningstagerne med at træffe de rette valg.

Miljøpolitikker skal bygge på et solidt videnskabeligt grundlag. Det giver politisk legitimitet og sikrer tillid blandt offentligheden.

Derfor har beslutningstagerne brug for pålidelige, sammenlignelige og ajourførte oplysninger om miljøsituationen og om eksisterende eller nye tendenser.

Når Kommissionen udarbejder miljøpolitikken, anvender den forskellige informationskilder som bl.a. miljøovervågning, data, indikatorer og vurderinger af gennemførelsen af EU-lovgivningen, formel videnskabelig forskning og videnskabelige initiativer, som inddrager borgerne

Gennem de seneste årtier er indsamlingen og anvendelsen af sådanne oplysninger blevet væsentlig bedre, men der er fortsat forskel på dataindsamlingen; kvaliteten er skiftende, og for mange forskellige kilder kan gøre det svært at få adgang til oplysningerne.

En række initiativer på EU-niveau er nu på vej for at løse dette problem.

Inspire-initiativet er et forsøg på at harmonisere og integrere oplysninger fra offentlige myndigheder for at skabe et miljøkort over Europa. Det vil gøre det lettere for beslutningstagerne og offentligheden at få et overblik over miljøsituationen og forstå miljøpåvirkningerne, i takt med at de sker.

Det fælles miljøinformationssystem for Middelhavet, SEIS, er et europæisk initiativ til at forbedre udvekslingen og genanvendelsen af miljøoplysninger. SEIS bygger på Inspire-initiativet og fokuserer på hele kæden af miljøoplysninger fra overvågningsnetværks dataindsamling til behandling og analyse af data. Det omfatter også formidling af og kommunikation om oplysningerne, bl.a. til den brede offentlighed.

SIES har en række nøgleprincipper. Miljøoplysninger bør forvaltes tæt på kilden, indsamles én gang og deles til mange formål. De bør endvidere være hurtigt og let tilgængelige og lette at sammenligne. De bør være tilgængelige for borgerne på deres eget sprog og understøttet af gratis og åbne softwarestandarder.

Et tredje initiativ, COPERNICUS (global miljø- og sikkerhedsovervågning), kombinerer oplysninger fra land-, hav- og luftovervågningsstationer med data fra jordobservationssatellitter. Formålet er at producere miljødatasæt, som er relevante for udformningen af miljøpolitikken, og at støtte gennemførelsen af politikken.

Det skal hjælpe med at forhindre dobbeltarbejde og unødvendige administrative byrder for de offentlige myndigheder.