Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo

Spremljajte nas

Facebook

Znanje in dejstva

Okoljska politika mora temeljiti na trdnih znanstvenih dokazih. To ji zagotavlja politično legitimnost in krepi zaupanje javnosti. Informacije o okolju morajo biti verodostojne, primerljive in zlahka dostopne, njihova kakovost pa ne sme biti vprašljiva.

Cilj EU je izboljšati znanstveno podlago za okoljsko politiko.

V tem razdelku lahko poiščete informacije o doseganju tega cilja s pobudami za zagotavljanje boljših informacij snovalcem politik, spodbujanje znanstvenih raziskav in usklajevanje okoljske politike s sedmim okoljskim akcijskim programom.