Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Zināšanu un faktu bāze

Vides politikas pamatā jābūt pārliecinošām zinātniskām atziņām. Tas nodrošina politisko leģitimitāti un vairo sabiedrības uzticēšanos. Tāpēc informācijai par vidi jābūt uzticamai un salīdzināmai, tās kvalitātei ir jābūt neapšaubāmai, un tai jābūt viegli pieejamai.

ES izvirzījusi sev mērķi uzlabot zināšanu bāzi vides politikā.

Šajā nodaļā jūs uzzināsiet, kā tas notiek, — ir iniciatīvas, lai sagādātu labāku informāciju politikas veidotājiem, stimulētu zinātnisko pētniecību un koordinētu vides politiku Septītajā vides rīcības programmā.