Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Baza znanja i dokaza

Politika zaštite okoliša mora se zasnivati na pouzdanoj znanosti. Time se osigurava politička legitimnost i gradi povjerenje javnosti. Da bi to bilo moguće, informacije o okolišu moraju biti vjerodostojne i usporedive, ne smije biti sumnje u njihovu kvalitetu i moraju biti lako dostupne.

EU je sebi odredio cilj unaprjeđenja baze znanja za politiku zaštite okoliša.

U ovom odjeljku možete saznati kako se to događa, putem inicijativa zabolje informiranje donositelja politika, poticanje znanstvenog istraživanja i koordinacije politike zaštite okoliša putem sedmog Programa djelovanja za okoliš.