Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Eolas agus fianaise

Ní foláir bunús láidir eolaíoch a bheith le beartas comhshaoil. Cinntíonn sé sin go mbíonn sé dlisteanach ar leibhéal polaitiúil, agus go gcothaítear muinín as an mbeartas i measc an phobail. Chun an méid sin a chur i gcrích, caithfidh an fhaisnéis atá ar fáil faoin gcomhshaol a bheith inchreidte agus inchomparáide, ní ceart aon amhras a bheith ann i dtaobh cháilíocht na faisnéise sin, agus is ceart go mbeifí in ann teacht uirthi go héasca.

Tá sé ina chuspóir ag an AE an bonn fianaise leis an mbeartas comhshaoil a fheabhsú.

Sa chuid seo den suíomh, tiocfaidh tú ar eolas faoin gcaoi a bhfuil sin á dhéanamh, m.sh. tionscnaimh chun faisnéis níos fearr a chur ar fáil do lucht déanta beartais, borradh a chur faoi thaighde eolaíoch, agus an beartas comhshaoil a chomhordú tríd an seachtú Clár Gníomhaíochta don Chomhshaol.