Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Βάση γνώσεων και τεκμηρίωσης

Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να υποστηρίζεται από αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πολιτική νομιμότητα και ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών. Για να ισχύει αυτό στην πράξη, οι πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον πρέπει να είναι αξιόπιστες και συγκρίσιμες και η ποιότητά τους αδιαμφισβήτητη, ενώ παράλληλα θα πρέπει να φθάνουν εύκολα στον κόσμο.

Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο της τη βελτίωση της βάσης τεκμηρίωσης για την περιβαλλοντική πολιτική.

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε πώς συμβαίνει αυτό μέσω πρωτοβουλιών που αφορούν την παροχή καλύτερης πληροφόρησης για τους πολιτικούς ιθύνοντες, την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και τον συντονισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής μέσω του εβδόμου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον.