Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Знания

Политиката в областта на околната среда трябва да бъде подкрепена от научни аргументи. Това гарантира нейната легитимност и е основа за обществено доверие. За целта информацията за околната среда трябва да е достоверна, сравнима, лесно достъпна и с несъмнено качество.

ЕС си е поставил за цел подобряване на фактологичната база за политиката си в областта на околната среда.

В този раздел можете да научите как става това — чрез инициативи за предоставяне на по-добра информация за създателите на политики, подпомагане на научните изследвания и координиране на политиката в областта на околната среда чрез седмата Програма за действие в областта на околната среда.