Mogħdija tan-navigazzjoni

X’tagħmel l-UE biex tipproteġi l-ambjent?

X’tagħmel l-UE biex tipproteġi l-ambjent?

Il-ġid kollu ġej min-Natura. Mingħajrha, ma jkunx hemm ekonomija...
Margaret Atwood

 
Meta naraw l-art bħala komunità li aħna parti minnha, inkunu nistgħu nibdew nużawha b’imħabba u rispett... Aldo Leopold

Meta naraw l-art bħala komunità li aħna parti minnha, inkunu nistgħu nibdew nużawha b’imħabba u rispett... Aldo Leopold

Meta naraw l-art bħala komunità li aħna parti minnha, inkunu nistgħu nibdew nużawha b’imħabba u rispett...
Aldo Leopold

 
 

Għodod addizzjonali

  • Instagram
  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test

Merħba

Dan hu l-post biex issib informazzjoni essenzjali dwar x’qed tagħmel l-UE biex tipproteġi l-ambjent tagħha – l-arja, l-ilma, in-natura, il-bijodiversità eċċ.

Miġjub lilek mid-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent tal-Kummissjoni Ewropea ("DĠ Ambjent"). Stabbilit fl-1973 biex jipproteġi, jippreserva u jtejjeb l-ambjent tal-Ewropa għall-ġenerazzjonijiet tal-lum u tal-ġejjieni.

Il-Kummissjoni tipproponi politiki u leġiżlazzjoni li jipproteġu l-ambjenti naturali, iżommu l-arja u l-ilma nodfa, jiżguraw ir-rimi tal-iskart kif suppost, itejbu l-għarfien dwar sustanzi kimiċi tossiċi, u jgħinu n-negozji jiċċaqilqu lejn ekonomija sostenibbli.

Niżguraw ukoll li l-Istati Membri japplikaw b'mod korrett il-liġi dwar l-ambjent tal-UE. Dan ifisser ngħinuhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni li jkunu qablu dwarha, u s-segwitu ta’ lmenti minn ċittadini u organizzazzjonijiet nongovernattivi.

Dawn il-paġni għandhom l-għan li jipprovdu l-informazzjoni f’daqqa t’għajn.

Jekk ikollok bżonn ta' informazzjoni aktar speċjalizzata, segwi l-links prinċipali tal-websajt tad-DĠ Ambjent.

 

Segwina

Facebook

Stampi

  • Greenweek 2015
 

Vidjow