Cosán nascleanúna

Cad a dhéanann an AE chun an comhshaol a chosaint?

Cad a dhéanann an AE chun an comhshaol a chosaint?

Ón Nádúr a thagann rachmas. Ina éagmais ní bheadh ann don gheilleagar
Margaret Atwood

 
A luaithe is a thuigimid gur cuid den phobal ina mairimid  an talamh, beimid in ann tosú ar é a úsáid le gean agus le meas (Aldo Leopold)

A luaithe is a thuigimid gur cuid den phobal ina mairimid an talamh, beimid in ann tosú ar é a úsáid le gean agus le meas (Aldo Leopold)

A luaithe is a thuigimid gur cuid den phobal ina mairimid an talamh, beimid in ann tosú ar é a úsáid le gean agus le meas
Aldo Leopold

 
 

Uirlisí breise

  • Instagram
  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Fáilte

Tugtar eolas anseo faoin méid atá ar siúl ag an AE leis an gcomhshaol a chosaint, m.sh. an t-aer, an t-uisce, an dúlra agus an bhithéagsúlacht.

Is í Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil sa Choimisiún Eorpach a bhainistíonn na leathanaigh seo. Bunaíodh an Ard-Stiúrthóireacht sin in 1973 chun comhshaol na hEorpa a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú do ghlúin an lae inniu agus do na glúnta a thiocfaidh inár ndiaidh.

Is é an Coimisiún a dhéanann tograí beartais agus reachtaíochta ar mhaithe le gnáthóga nádúrtha a chosaint, an t-aer agus an t-uisce a choinneáil glan, diúscairt dramhaíola chuí a chinntiú, an t-eolas faoi cheimiceáin thocsaineacha a fheabhsú, agus le go mbeidh tacaíocht ag gnólachtaí dul chun cinn a dhéanamh i dtaobh cheist an gheilleagair inbhuanaithe.

Cinntímid freisin go gcuireann na Ballstáit dlí an AE maidir leis an gcomhshaol i bhfeidhm i gceart. Is é a chiallaíonn sé sin go cabhraímid leo cloí leis an reachtaíocht atá aontaithe acu, agus déanfaimid fiosrú ar aon ghearáin a thagann ó shaoránaigh agus ó eagraíochtaí neamhrialtasacha.

Is foinse thapa eolais na leathanaigh ghréasáin seo.

Má theastaíonn eolas níos mionsonraithe uait, ní gá ach na naisc leis an bpríomhshuíomh gréasáin atá ag Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil a leanúint.

 

Sledujte nás

Facebook

Pictiúir

  • Greenweek 2015
 

Físeán