Navigatsioonitee

Mida teeb EL keskkonna kaitsmiseks?

Mida teeb EL keskkonna kaitsmiseks?

Kogu rikkus tuleb loodusest. Ilma selleta ei oleks majandust...
Margaret Atwood

 
Kui näeme maad kogukonnana, kuhu me kuulume, võime hakata seda kasutama armastuse ja austusega... Aldo Leopold

Kui näeme maad kogukonnana, kuhu me kuulume, võime hakata seda kasutama armastuse ja austusega... Aldo Leopold

Kui näeme maad kogukonnana, kuhu me kuulume, võime hakata seda kasutama armastuse ja austusega...
Aldo Leopold

 
 

Lisatööriistad

  • Instagram
  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Tere tulemast!

See siin on koht, kust leiate põhiteavet ELi tegevuse kohta keskkonna – õhu, vee, looduse, bioloogilise mitmekesisuse jne – kaitsmisel.

Veebisaiti haldab Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat. Viimane loodi 1973. aastal selleks, et kaitsta ja säilitada Euroopa keskkonda ning parandada selle olukorda praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks.

Komisjon kavandab poliitikat ja õigusakte, mille eesmärk on kaitsta looduslikke elupaiku, tagada puhas õhk ja vesi ning jäätmete nõuetekohane kõrvaldamine, parandada teadmisi keemiliste ainete mürgisusest ja aidata Euroopa ettevõtjatel majandust säästvamaks muuta.

Samuti tagame selle, et ELi liikmesriigid kohaldavad keskkonnaalaseid õigusakte nõuetekohaselt. See tähendab, et aitame neil järgida õigusakte, mille nad on ise heaks kiitnud, ning võtame meetmeid seoses kodanike ja valitsusväliste organisatsioonide esitatud kaebustega.

Lehekülgede eesmärk on pakkuda üldist teavet.

Kui vajate täpsemat teavet, siis klõpsake linkidel, mis viivad Teid keskkonna peadirektoraadi põhisaidile.

 

Jälgige meid

Facebook

Fotod

  • Greenweek 2015
 

Video