Διαδρομή πλοήγησης

Τι κάνει η ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος;

Τι κάνει η ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος;

Όλος ο πλούτος προέρχεται από τη φύση. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπήρχε καμία οικονομική δραστηριότητα ....
Margaret Atwood

 
Όταν δούμε τη γη σαν μια κοινότητα που μοιραζόμαστε όλοι, ίσως αρχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε με αγάπη κα

Όταν δούμε τη γη σαν μια κοινότητα που μοιραζόμαστε όλοι, ίσως αρχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε με αγάπη και σεβασμό... Aldo Leopold

Όταν δούμε τη γη σαν μια κοινότητα που μοιραζόμαστε όλοι, ίσως αρχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε με αγάπη και σεβασμό...
Aldo Leopold

 
 

Πρόσθετα εργαλεία

  • Instagram
  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Καλωσορίσατε

Εδώ θα βρείτε βασικές πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η ΕΕ για να προστατεύσει το περιβάλλον της - αέρα, νερό, φύση, βιοποικιλότητα κ.λπ.

Τις πληροφορίες αυτές παρέχει η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ("ΓΔ Περιβάλλοντος"), η οποία ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την προστασία, τη διαφύλαξη και τη βελτίωση του περιβάλλοντος της Ευρώπης τόσο για τη σημερινή όσο και για τις μελλοντικές γενιές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται πολιτικές και νομοθεσία μέσω των οποίων προστατεύονται τα φυσικά ενδιαιτήματα, διασφαλίζεται η καθαρότητα του αέρα και των υδάτων καθώς και η ορθή απόρριψη των αποβλήτων, εμπλουτίζονται οι γνώσεις σχετικά με τα τοξικά χημικά και υποστηρίζονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να στραφούν προς μια βιώσιμη οικονομία.

Η Επιτροπή διασφαλίζει επίσης την ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη, βοηθώντας τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της συμφωνηθείσας νομοθεσίας και παρακολουθώντας την εξέταση καταγγελιών που υποβάλλουν πολίτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Οι σελίδες αυτές στοχεύουν στην παροχή πληροφοριών με την πρώτη ματιά.

Εάν χρειάζεστε πιο εξειδικευμένες πληροφορίες, ακολουθήστε τους συνδέσμους προς τον κύριο ιστότοπο της ΓΔ Περιβάλλοντος.

 

Ακολουθήστε μας

Facebook

Εικόνες

  • Greenweek 2015
 

Βίντεο