Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Följ oss

Facebook

Föroreningar

EU-lagstiftningen bygger på principen att förorenaren betalar.

Föroreningar kan skada hälsan. EU:s insatser går främst ut på att stoppa föroreningarna vid källan och sätta ett pris på dem, så att förorenarna tar ansvar för sina handlingar.

Varje år gör luftföroreningarna att hundratusentals människor i EU dör i förtid. Industrin, transportsektorn och uppvärmningen av hus är de största bovarna. EU inriktar sig därför på att stoppa föroreningarna vid källan.

Det har gjorts en hel del framsteg – de senaste årtiondena har vi lyckats minska de föroreningar som orsakar surt regn. Men EU har fortfarande problem med marknära ozon och mikroskopiskt små partiklar.

Fina partiklar tränger ner i lungorna, vilket kan få allvarliga följder. Syftet med EU:s lagstiftning är att minska partikelnivåerna på sikt. Kommissionen ser mycket allvarligt på problemet och har tagit rättsliga steg mot en rad EU-länder för att få dem att tillämpa lagstiftningen på rätt sätt.

Vi behöver också en klar linje för skydd av vatten. I ramdirektivet om vatten fastställer EU ambitiösa mål för att återställa de europeiska vattendragens naturliga tillstånd.

Andra åtgärder ska se till att avloppsvattnet renas, badvattnet är rent, dricksvattnet är hälsosamt och havet blir fritt från föroreningar. Föroreningar från jordbruket kontrolleras också, eftersom gödsel från åkrar som rinner ner i vattendrag kan leda till skadlig algblomning.

EU har också infört stränga kontroller för kemikalier. Kemikalier behövs för de flesta produktionsprocesser, men vissa ämnen innebär risker för miljön och människors hälsa. Enligt Reachförordningen är det upp till industrin att bevisa att deras kemikalier är säkra.

Uppgifterna om kemikalierna är offentliga och ligger i en central databas för att råda bot på dagens informationsbrist. EU har också infört regler för att fasa ut de farligaste kemikalierna.

Föroreningar kommer alltid någonstans ifrån. EU:s miljölagstiftning bygger på principen om att förorenaren betalar, vilket betyder att man identifierar föroreningskällan och ser till att de som förorenar måste betala för de skador som de har orsakat. På så sätt uppmuntras företagen att ta bort skadliga föroreningar innan de vållar skada.