Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Zapobieganie zanieczyszczeniom

Przepisy UE opierają się na zasadzie, zgodnie z którą zanieczyszczający muszą płacić za szkody, które spowodują.

Zanieczyszczenia mogą powodować poważne skutki dla zdrowia. Działania UE skupiają się na zapobieganiu emisji zanieczyszczeń oraz na ustalaniu ceny za niepo to, by zanieczyszczający ponosili odpowiedzialność za swoje czyny.

Co roku setki tysięcy Europejczyków przedwcześnie umiera, ponieważ oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Przemysł, transport i domowe systemy grzewcze przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Na szczęście dysponujemy odpowiednimi środkami, dzięki którym możemy skutecznie zapobiec zanieczyszczaniu atmosfery..

Możemy pochwalić się znacznymi sukcesami – w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat osiągnęliśmy dobre wyniki w walce z emisją zanieczyszczeń, które powodują kwaśne deszcze. Jednakże Europa wciąż ma problemy z mikrospopijnymi cząsteczkami, zwanymi cząstkami stałymi, oraz z ozonem w warstwie przyziemnej.

Cząsteczki stałe osadzają się głęboko w płucach, co może powodować poważne konsekwencje. Przepisy UE mają zagwarantować, że z czasem ich poziom spadnie. Komisja traktuje ten temat bardzo poważnie – podjęła działania prawne, aby zmusić państwa członkowskie do skutecznego egzekwowania przepisów prawa.

Potrzebujemy również skutecznej polityki umożliwiającej ochronę wód. Dlatego właśnie ramowa dyrektywa wodna określa ambitne cele, których realizacja umożliwi odtworzenie pierwotnego stanu europejskich rzek i jezior.

Możemy być pewni, że dzięki innym środkom administracyjnym ścieki będą oczyszczane, wody w kąpieliskach będą czyste, woda pitna będzie zdrowa, a morza i oceany będą czyste. Kontrolujemy również zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa. Jest to ważne, ponieważ nawozy spłukiwane z pól uprawnych mogą dostać się do wody i spowodować nadmierny rozrost glonów.

Unia Europejska równie surowo kontroluje sektor chemikaliów. Większość procesów produkcyjnych wymaga zastosowania różnych substancji chemicznych, niestety niektóre chemikalia stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. UE przeciwdziała temu zagrożeniu przy pomocy przepisów dyrektywy REACH, która zobowiązuje przemysł do gwarantowania bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek chemikaliów.

Dane dotyczące chemikaliów są publicznie dostępne za pośrednictwem centralnej bazy danych, co pomaga zmniejszyć istniejącą lukę informacyjną na ich temat. Wprowadzono również przepisy dotyczące wycofania z użytku najbardziej niebezpiecznych chemikaliów.

Zanieczyszczenia zawsze mają jakieś źródło. Europejskie prawodawstwo w zakresie środowiska naturalnego opiera się na zasadzie, zgodnie z którą za zanieczyszczenia płaci zanieczyszczający. Zgodnie z tą zasadą najpierw określane jest źródło zanieczyszczenia, a następnie podmiot, który je spowodował, zostaje zobowiązany do zapłacenia za wyrządzone szkody. Zachęca to przedsiębiorstwa do rezygnowania ze stosowania szkodliwych substancji zanieczyszczających, zanim spowodują one jakiekolwiek szkody.