Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Vervuiling voorkomen

De EU-wetgeving is gebaseerd op het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Vervuiling kan ook voor de gezondheid ernstige gevolgen hebben. De EU zet zich in om vervuiling te voorkomen en er een prijskaartje aan te hangen: de vervuilers worden aansprakelijk gesteld voor hun daden.

Jaarlijks komen honderdduizenden Europeanen door luchtverontreiniging vroegtijdig te overlijden. Industrie, vervoer en verwarming dragen bij aan de luchtvervuiling. We moeten dus proberen verontreiniging aan de bron te stoppen.

Er zijn ook succesverhalen. Zo is er de afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt in de strijd tegen zure regen. Maar Europa heeft nog steeds problemen met fijnstof en met ozon in de onderste luchtlagen.

Fijnstof dringt diep door in de luchtwegen, en dat heeft ernstige gevolgen. Met wetgeving wil de EU de niveaus op termijn verlagen. De Commissie neemt dit zeer serieus, en er zijn al juridische stappen gezet tegen lidstaten die de wetgeving niet naleven.

Ook noodzakelijk is een krachtig beleid om de waterkwaliteit te beschermen, daarom bevat de kaderrichtlijn Water ambitieuze doelstellingen om de Europese wateren weer in hun oorspronkelijke staat te krijgen.

Andere maatregelen garanderen dat afvalwater wordt behandeld, dat het zwemwater schoon is, dat het drinkwater gezond is, en dat de zeeën niet worden verontreinigd. In de landbouw is verontreiniging een probleem, want overtollige meststof in de bodem en het water kan resulteren in schadelijke algenbloei.

De EU heeft ook strenge regels voor het gebruik van chemische stoffen. Bij de meeste productieprocessen zijn ze onmisbaar, maar sommige chemische stoffen leveren gevaren op voor de volksgezondheid en het milieu. De EU doet daar wat aan met REACH, wetgeving die bedrijven verplicht om te bewijzen dat de chemische stoffen die zij in de handel brengen, veilig zijn.

Deze gegevens zijn openbaar en staan in een centrale gegevensbank, wat helpt om de informatiekloof over chemische stoffen te dichten. Er zijn ook regels om de gevaarlijkste chemische op termijn te verbieden.

Vervuiling komt altijd ergens vandaan. De Europese milieuwetgeving is gebaseerd op het beginsel "de vervuiler betaalt": de bron van verontreiniging moet worden opgespoord en de vervuiler moet de schade betalen. Dit stimuleert bedrijven om voorzichtig te zijn met verontreinigende stoffen zodat ze geen vervuiling veroorzaken.