Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése

Kövessen minket

Facebook

A környezetszennyezés megelőzéséért

Az uniós jogszabályok azon az elven alapulnak, miszerint a szennyezőnek kell az általa okozott környezeti károkat megfizetnie.

A környezetszennyezés súlyos egészségi bántalmakat okozhat. Az EU mindenekelőtt arra törekszik, hogy a környezetszennyezést megelőzze, illetve hogy az okozott károkat összegszerűsítse, és megfizettesse azokkal, akik a szennyezést okozták, felelősségre vonva őket tetteikét.

Európában minden évben több százezer ember hal meg idő előtt a levegőszennyezés következtében, amelynek létrejöttében az ipar, a közlekedés és a lakások fűtése egyaránt szerepet játszik. Az EU intézkedéseket léptetett életbe a légszennyezés megelőzése érdekében.

Szerencsére sok sikertörténetről számolhatunk be. Példaként említhető, hogy az utóbbi évtizedekben jelentős eredményeket értünk el a savas esőt okozó szennyező anyagok visszaszorítása terén. Európának azonban továbbra is megoldást kell találnia arra a problémára, amit az apró méretű szilárd részecskék előfordulása és a talajmenti ózon feldúsulása jelent.

A levegőben megtalálható szilárd részecskék mélyen behatolnak a tüdőszövetbe, ami súlyos következményekkel jár az emberi egészségre. Az uniós jogszabályok azt a célt szolgálják, hogy ezeknek az anyagoknak idővel csökkenjen az előfordulásuk a levegőben. Az Európai Bizottság nagyon komolyan veszi ezt a kérdést, és szükség esetén jogi lépések révén szorítja rá a tagállamokat arra, hogy megfelelően érvényt szerezzenek a vonatkozó jogszabályoknak.

Arra is szükség van, hogy vizeinket határozott szakpolitikai intézkedésekkel védelmezzük. A víz-keretirányelv nagy ívű célokat határoz meg annak érdekében, hogy Európa vizei visszatérjenek eredeti, természetes állapotukba.

Az uniós jogszabályok a szennyvizek kezeléséről, valamint a fürdővizek, az ivóvizek és a tengervizek tisztaságáról is gondoskodnak. Az előírások a mezőgazdasági tevékenységekből eredő környezetszennyezést is korlátozzák, így például azt, hogy a termőföldekről a természetes vizekbe jutó műtrágyák hatására káros algaburjánzás induljon meg.

Az EU a vegyi anyagok vonatkozásában is szigorú ellenőrző mechanizmusokat vezetett be. A gyártási folyamatok túlnyomó többségéhez vegyi anyagokra van szükség, közülük azonban néhány veszélyt jelent az emberi egészségre és a környezetre. A kockázatok elhárítása érdekében az Unió bevezette a vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH-rendeletet, mely előírja, hogy az ágazati szereplőknek bizonyítaniuk kell, hogy az általuk gyártott és forgalmazott termékek biztonságosak.

A vonatkozó adatok nyilvánosan elérhetőek az e célból létrehozott központi adatbázisban, ami segíti a vegyi anyagokkal kapcsolatos jelenlegi információhiány felszámolását. Az EU abból a célból is szabályokat léptetett életbe, hogy fokozatosan kivonja a legveszélyesebb vegyi anyagokat a forgalomból.

Ha van szennyezés, van szennyező is. Az uniós környezetvédelmi szabályozás alapját a „szennyező fizet” elv képezi. Ennek értelmében meg kell állapítani, ki felelős a szennyezésért, és a szennyezővel meg kell fizettetni az okozott kárt. Ez arra ösztönzi a vállalatokat, hogy a káros szennyező anyagokat még azelőtt kivonják a termelésből, mielőtt azok a környezetbe jutva kárt okoznának.