Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Sprječavanje onečišćenja

Zakonodavstvo EU-a temelji se na načelu da zagađivači moraju platiti za štetu koju su uzrokovali.

Onečišćenje može imati ozbiljne posljedice po zdravlje. Napori EU-a usmjereni su na sprječavanje onečišćenja prije nego što do njega dođe i na određivanje cijene za to onečišćenje zagađivači postaju odgovorni za svoje postupke.

Svake godine stotine tisuća Europljana prijevremeno umre zbog udisanja zagađenog zraka. Industrija, promet i grijanje u kućama pridonose onečišćenju zraka i zato imamo mjere za sprječavanje onečišćenja prije nego što do njega dođe.

Postoje priče o uspjehu – posljednjih desetljeća ostvaren je dobar napredak s onečišćivačima koji uzrokuju kisele kiše. Međutim, Europa još ima problema sa sitnim česticama koje se nazivaju čestična tvar te s ozonom pri tlu.

Čestična tvar prodire duboko u pluća i uzrokuje ozbiljne posljedice. Zakonodavstvom EU-a nastoji se osigurati da te razine s vremenom počnu opadati. Komisija to shvaća vrlo ozbiljno i poduzete su zakonske mjere kako bi se države članice prisililo da ispravno primjenjuju svoje zakonodavstvo.

Potrebne su nam i stroge politike za zaštitu voda, pa su stoga u Okvirnoj direktivi o vodama utvrđeni ambiciozni ciljevi vraćanja europskih voda u njihovo prirodno stanje.

Drugim se mjerama osigurava da se otpadne vode obrađuju, da je voda za kupanje čista, da je voda za piće zdrava, da mora nisu zagađena. Osim toga, kontrolira se i onečišćenje iz poljoprivrede jer ispiranje gnojiva iz polja u vodu može uzrokovati cvjetanje štetnih algi.

EU je uspostavio i stroge kontrole nad kemikalijama. Većina proizvodnih procesa ovisi o kemikalijama, ali neke kemikalije predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje i okoliš. EU se protiv te prijetnje bori Uredbom REACH kojom se obvezuje industrija da dokaže sigurnost kemikalija koje se stavljaju na tržište.

Podaci su javno dostupni putem središnje baze podataka i pomoći će u zatvaranju postojećeg jaza u informiranosti o kemikalijama. Postoje i pravila o postupnom isključivanju najopasnijih kemikalija iz uporabe.

Onečišćenje uvijek ima neki izvor. Europsko zakonodavstvo o okolišu temelji se na načelu „zagađivač plaća”, u skladu s kojim se utvrđuje izvor onečišćenja i obvezuju se zagađivači da plate za nanesenu štetu. Time se potiče poduzeća da uklone štetne onečišćujuće tvari prije nastanka štete.