Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Saastumisen torjunta

EU:n lainsäädäntö perustuu periaatteeseen, jonka mukaisesti saastuttajien on maksettava aiheuttamistaan vahingoista.

Saasteet voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia. EU pyrkii toimillaan torjumaan saastumista, ja saastuttamiselle on myös asetettu hinta, minkä avulla saastuttajat saadaan vastuuseen teoistaan.

Joka vuosi satoja tuhansia eurooppalaisia kuolee ennenaikaisesti, koska he ovat joutuneet hengittämään saasteista ilmaa. Teollisuus, liikenne ja kotitalouksien lämmitys edistävät kaikki ilman pilaantumista, joten on toteutettava toimia, joilla saastuminen saadaan estettyä.

Esimerkkejä menestyksekkäistä toimista on useita – viime vuosikymmeninä on yhä paremmin onnistuttu torjumaan saasteita, jotka aiheuttavat happosateita. Euroopassa on kuitenkin yhä ongelmia, joita aiheuttavat pienhiukkaset eli hiukkaspäästöt sekä alailmakehän otsoni.

Hiukkaset tunkeutuvat syvälle keuhkoihin vakavin seurauksin. EU:n lainsäädännöllä pyritään varmistamaan, että hiukkastasot laskevat jatkuvasti. Komissio suhtautuu asiaan hyvin vakavasti ja pyrkii lainsäädäntötoimilla varmistamaan, että jäsenmaat panevat säädökset asianmukaisesti täytäntöön.

Lisäksi tarvitaan vahvaa politiikkaa vesistöjen suojelemiseksi. Vesipuitedirektiivissä asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita, jotta Euroopan vesialueet saataisiin palautettua luonnolliseen tilaansa.

Muilla toimenpiteillä varmistetaan jäteveden käsittely, uimaveden puhtaus, juomaveden terveellisyys ja merten saasteettomuus. Maataloudesta peräisin olevia saasteita valvotaan, koska lannoitteiden huuhtoutuminen pelloilta vesiin saa aikaan haitallisia leväkukintoja.

EU valvoo tiukasti myös kemikaaleja. Useimmat tuotantoprosessit edellyttävät kemikaaleja, mutta jotkin kemikaalit vaarantavat ihmisten terveyden ja ympäristön. EU torjuu näitä riskejä REACH-asetuksella, jolla teollisuus velvoitetaan osoittamaan, että markkinoille tuodut kemikaalit ovat turvallisia.

Tiedot julkaistaan keskustietokannassa. Sen avulla halutaan lisätä kemikaaleja koskevaa tietoa, joka vielä nykyisin on puutteellista. Lisäksi on sääntöjä kaikkein vaarallisimpien kemikaalien käytön asteittaisesta lopettamisesta.

Saasteilla on aina jokin lähde. EU:n ympäristölainsäädäntö perustuu "saastuttaja maksaa" -periaatteeseen, jonka mukaisesti määritetään pilaantumisen lähde ja velvoitetaan saastuttajat maksamaan aiheuttamistaan vahingoista. Näin kannustetaan yrityksiä poistamaan haitalliset ja saastuttavat aineet ennen vahinkojen syntymistä.